Seelsorge der deutschsprachigen Katholiken

Der deutschsprachige Gottesdienst findet in Breslau (Wrocław), in der Kapelle der Hedwigschwestern in der Sępa Szarzyńskiego-Straße 29 statt. Heilige Messen werden an Sonn- und Feiertagen um 10.00 Uhr und an Herz-Jesu-Freitagen um 15.00 Uhr gehalten.

Regelmäßige Sonntagsgottesdienste werden auch in Waldenburg (Wałbrzych), Schweidnitz (Świdnica), Liegnitz (Legnica), Landeshut (Kamienna Góra), Hirschberg (Jelenia Góra) und Glatz (Kłodzko) gefeiert.

Jeden Monat gibt es Krankenbesuche. Zu Beginn der Fastenzeit werden Einkehrtage durchgeführt. Zwei Mal im Jahr pilgern die Gläubigen zu den Gnadenstätten in Wartha und Albendorf.

Fünf Mal im Jahr erscheint das Gemeindeblatt der „Heimatbote“.

Im Franziskanerkloster in Breslau-Carlowitz stehen den deutschsprachigen Gläubigen ein Begegnungssaal, in dem u.a. die Bibelstunde stattfindet, die Dienststelle der Seelsorge  und die Bibliothek zur Verfügung.  Urkunden sind in der Wohngemeinde, früher in der Domgemeinde vorhanden.

Ökumenische Gottesdienste werden gemeinsam mit der evangelischen Christophorigemeinde organisiert. Im November findet eine gemeinsame Gedenkstunde für die Verstorbenen statt. Am Samstag vor dem 1. Adventssonntag versammeln sich die deutschen Katholiken und Protestanten zum Ökumenischem Adventsgottesdienst abwechselnd in der Christophorikirche und im nächsten Jahr in der Kapelle der Hedwigschwestern.

Vor Weihnachten zur sog. Adventsfeier werden auch Vertreter der evangelischen deutschen Gemeinde mit dem Pastor an der Spitze und Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulates in Breslau eingeladen.

Die Seelsorge der deutschsprachigen Katholiken führt Pater Dr. Marian Bernard Arndt, der vom Kardinal Henryk Gulbinowicz für diesen Amt nominiert wurde.

 


Duszpasterstwo wiernych katolików języka niemieckiego

Nabożeństwa odbywają się we Wrocławiu w kaplicy sióstr Jadwiżanek przy ul. Sępa Szarzyńskiego 29. Msze św. w niedziele i święta są o godz. 10.00, w pierwsze piątki miesiąca o godz. 15.00. Ponadto regularne Msze św. niedzielne po niemiecku odprawiane są w Wałbrzychu, Świdnicy, Legnicy, Kamiennej Górze, Jeleniej Górze i Kłodzku.

Miesięcznie odwiedziny chorych. Rocznie rekolekcje. Dwie pielgrzymki rocznie. Wydawana jest gazetka parafialna: „Heimatbote” wychodzi 5 numerów na rok. W sali w klasztorze Franciszkanów we Wrocławiu Karłowicach odbywają się spotkania duszpasterskie, godziny biblijne. Nabożeństwa ekumeniczne organizowane są wspólnie z niemiecką Ewangelicką Parafią św. Krzysztofa. W sobotę przed I Niedzielą Adwentu gromadzą się niemieccy ewangelicy i katolicy razem, na przemian w kościele św. Krzysztofa, a w następnym roku w kaplicy sióstr Jadwiżanek. Wspólna modlitwa za zmarłych w listopadzie. Przed Bożym Narodzeniem, na tzw. „święto adwentowe” zapraszany jest pastor ewangelicki z delegacją parafii św. Krzysztofa oraz przedstawiciele konsulatu Niemiec.

Biuro, sala spotkań i biblioteka mieszczą się w klasztorze w Karłowicach. Zapisy metrykalne znajdują się w parafii zamieszkania, kiedyś w parafii katedralnej.

O. Marian Bernard Arndt posługuje wiernym katolikom języka niemieckiego z nominacji J.Em Ks Kard. H. Gulbinowicza.