Am 1. April begangen wir den 10. Todestag vom Franziskanerpater Basilius, der viele Jahre in der Franziskanerprovinz St. Hedwig, im Kloster und in der St. Antoniusgemeinde in Carlowitz diente. Er arbeitete hier mit kleinen Unterbrechungen insgesamt 19 Jahre indem er mehrere Funktionen bekleidete. Er war Provinzial, d.i. Vorgesetzte der Franziskanerprovinz der hl. Hedwig (1988-1994), und dann war er unter anderen Volksmisionar, Studenten-Seelsorger, Beichtvater der Kleriker und Betreuer der Gemeinschaften bei der Pfarrgemeinde. Ein Jahr (194-1995) diente er in München als Seelsorger und in den Jahren 1995-2006 war er in der Gemeinde Görlitz als Seelsorger und Verwalter der Pfarrgemeinde der hl. Anna und Hedwig in Reichenbach-Mengelsdorf (1996 – 2000) tätig.
Pater Basilius engagierte sich auch im Leben unserer deutschen katholischen Gemeinde in Breslau. Er hielt Messen in deutscher Sprache und vom 06.-10.02 2008 führte er Einkehrtage zum Thema „Österliche Bußzeit als Neuanfang“. Den Zyklus von 5 Predigten begann er am Aschermittwoch und setzte sie bis ersten Fastensonntag fort.
Am 18. August konzelebrierte er die feierliche hl. Messe zum 60. Todestag des Erzpriesters Paul Peikert in der Mauritiuskirche. Pfarrer Peikert ist bekannt von seinen Tagebüchern, in denen er die Geschehnisse in der Zeit der Festung Breslau schildert. An der hl. Messe nahmen auch unsere Gemeindemitglieder teil.
Am 29. November 2009 hielt Pater Basilius die Predigt während der ökumenischen Andacht für die deutschen katholischen und evangelischen Gemeinden in der Breslauer Christophorikirche.
Pater Basilius nahm auch oft an unseren Adventsfeiern, Begegnungen und Andachten teil.
Bei der ökumenischen  Feier am Volkstrauertag, dem 13. November 2010, verbunden mit dem Begräbnis der 503 sterblichen Überresten  deutscher Soldaten vertritt er,  in Anwesenheit des Generalkonsuls Bernhard Brasack,  die deutsche katholische Gemeinde.
Er starb am 01. April 2011 und wurde auf dem Klosterfriedhof auf dem St. Annaberg begraben.
Er war immer offen für die Menschen, gern führte er die Seelsorge, aber vor allen hat er viel gebetet und ermutigte alle Menschen um sich zum Gebet. In dieser Zeit des 10. Todestages von Pater Basilius, wenn wir seiner gedenken, denken wir auch an das Gebet für ihn.


Rocznica śmierci o. Bazylego

1 kwietnia 2021 roku mija 10 rocznica śmierci o. Bazylego Iwanka OFM. Był franciszkaninem przez wiele lat służącym w Prowincji św. Jadwigi oraz w klasztorze i w parafii św. Antoniego na Karłowicach. Pracował tu z przerwami łącznie 19 lat. Pełnił wiele funkcji tak we wspólnocie zakonnej, między innymi jako przełożony prowincjalny naszej Prowincji św. Jadwigi (1988-1994), jak i był duszpasterzem akademickim, misjonarzem ludowym, spowiednikiem kleryków i opiekunem wspólnot przyparafialnych. Jego wielką miłością była Góra św. Anny, gdzie posługiwał jako gwardian i duszpasterz kalwaryjski. Przez rok (1994-1995) przebywał w Monachium, gdzie również pełnił posługę duszpasterską, a w latach 1995-2006 przebywał w parafii w Görlitz jako duszpasterz, administrator kuracji pw. św. Anny i św. Jadwigi w Reichenbachu-Mengelsdorfie (1996-2000).
Angażował się również w życie naszej wrocławskiej wspólnoty w duszpasterstwie niemieckim. Między innymi odprawiał msze św. i głosił rekolekcje (6-10.02.2008 – pod hasłem „Wielki Post, przedpaschalny czas nawrócenia i nowego początku”). Nauki te miały charakter cyklu 5 kazań: w Środę Popielcową i następnie codziennie aż do 1 Niedzieli Wielkiego Postu włącznie.
18 sierpnia 2009 roku koncelebrował uroczystą mszę św. w 60 rocznicę śmierci ks. proboszcza radcy kościelnego Paula Peikerta w kościele św. Maurycego we Wrocławiu (modlitwa przy tablicy pamiątkowej). Ksiądz Paul Peikert jest znany ze swego dziennika z czasu obrony twierdzy Breslau w 1945 roku. We Mszy św. brała udział również nasza wspólnota duszpasterska.
29 listopada 2009 roku o. Bazyli Iwanek głosił kazanie w nabożeństwie ekumenicznym w kościele św. Krzysztofa dla niemieckich wspólnot: katolickiej i ewangelickiej. Był człowiekiem otwartym na ludzi, chętnie podejmował obowiązki duszpasterskie, ale przede wszystkim dużo się modlił i do modlitwy zachęcał ludzi wokół siebie. Dziś wspominając jego osobę, chciejmy i my pamiętać o nim w modlitwie.