Advent kommt vom Lateinischen adventus und bedeutet Ankunft. Im Kirchenjahr heißt die Zeit vor Weihnachten Advent. Ankunft: Gott mach sich auf den Weg zu dem Menschen.

Die hl. Messen in deutscher Sprache werden jetzt, jeden Sonntag, um 10.00 Uhr bei den Marienschwestern ul. Kominka 3/5 gehalten.
Bitte klingeln Sie bei den Schwestern, dann überqueren Sie den Hof, Die Kapelle ist im gegenüberstehenden Bau, im ersten Stock.
Es ist nicht sicher wie lange wir in dieser Kapelle, bei den Marienschwestern die Sonntagsmessen halten werden dürfen, das liegt von der Entwicklung der Pandemie ab.
Wir sind im Gebet verbunden. Wünsche Gesundheit, Geduld und Ausdauer.

Pierwsza niedziela Adwentu

Adwent wzbudza w nas nadzieję. Teraźniejszość w której żyjemy jest niepewna i trudna. Razem z prorokiem Izajaszem wołamy: „Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsły by się góry.” (Iz 63,16-17).
W tej trudnej, „ciemnej” rzeczywistości Jezus zachęca nas: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!» (Mk 13, 33-37).

Nasze niedzielne Msze święte po niemiecku, we Wrocławiu są odprawiane tymczasowo w kaplicy u sióstr N.M.Panny w klasztorze przy ul. Kominka 3/5.
Życzę zdrowia, siły i cierpliwości.