Das Wort ist Fleisch geworden, um uns mit Gott zu versöhnen und uns so zu retten: Gott hat ,,uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt” (1 Joh 4,10). Wir wissen, daß ,,der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der Welt” (1 Joh 4,14), ,,daß er erschienen ist, um die Sünde wegzunehmen” (1 Joh 3,5).

Das Wort ist Fleisch geworden, damit wir so die Liebe Gottes erkennen: ,,Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, daß Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben” (1 Joh 4,9). ,,Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat” (Joh 3,16). (KKK, 457-458).

Die hl. Messen in deutscher Sprache werden jetzt, jeden Sonn- und Feiertag, um 10.00 Uhr bei den Marienschwestern ul. Kominka 3/5 gehalten. So auch Weihnachten am 25. Dez. und am 26. Dez. um 10.00 Uhr.
Bitte klingeln Sie bei den Schwestern, dann überqueren Sie den Hof, Die Kapelle ist im gegenüberstehenden Bau, im ersten Stock.

Słowo stało się ciałem

Jak bardzo potrzebujemy dzisiaj uzdrowienia… podniesienia…, kiedy ludzkość znajduje się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie.
„Nasza chora natura wymagała uzdrowienia; upadła – potrzebowała podniesienia, martwa – wskrzeszenia. Utraciliśmy posiadanie dobra, trzeba było je nam przywrócić. Byliśmy zamknięci w ciemnościach, trzeba było przynieść nam światło. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela; jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy wyzwoliciela. Czy te powody były bez znaczenia? Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, by zniżył się aż do poziomu naszej ludzkiej natury i nawiedził ją, skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie?” pisał w IV wieku święty Grzegorz, biskup w Kapadocji (Azja Mniejsza, Anatolia, dzisiejsza Turcja). To zdanie świętego Grzegorza przytacza Katechizm, aby wskazać na konieczność Wcielenia. Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia.
Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać z Bogiem. Bóg „sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4,10). „Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata” (1 J 4,14). „On się objawił po to, aby zgładzić grzechy” (1 J 3,5). (KKK 457).

Nasze świąteczne i niedzielne Msze święte po niemiecku, we Wrocławiu są odprawiane tymczasowo w kaplicy u sióstr N.M.Panny w klasztorze przy ul. Kominka 3/5; w Uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia jak i 26 grudnia o godz. 10.00. W niedzielę 27 grudnia również o godz. 10.00.