Schwester Eufemia, Hedwigschwester, verstarb am 22. November 2020

Schwester Eufemia – Urszula Piwko wurde am 23. März 1928 in Gleiwitz geboren und in ihren Kinder- und Jugendjahren  war sie mit den Hedwigschwestern in ihrem Heimatort sehr verbunden. Das hat ihr Leben wesentlich geprägt. Mit 24 ist sie der Kongregation der hl. Hedwig – Hedwigschwestern in Kattowiz-Bogutschütz beigetreten. Am 24. August 1952 fing sie dort ihr Noviziat an. Danach war sie im Büro der Provinzleitung der Hedwigschwestern in Breslau und im Bischofsamt tätig, weiterhin übernahm sie den Dienst als Verantwortliche für die Erziehung und Ordensformation, und als Oberin im Pflegeheim in Oberschwedeldorf (Szalejów Górny).
Die letzten Jahre verbrachte sie wieder im Kloster in Breslau. Das ganze Leben war sie dem Gebet treu. Viele Stunden verbrachte sie vor dem Allerheiligstem und  betete vor dem Grab des Gründers der Kongregation des ehrwürdigen Diener Gottes Pfarrer Domherr Robert Spiske. Die Krankheit in ihren letzten Lebensjahren hat sie als Wille Gottes angenommen. Die Zeit ab 2010 musste sie im Rollstuhl verbringen.
Insofern ihr die Krankheit erlaubte, hat sie am Gemeinschaftsleben der Schwestern teilgenommen und kam auch sehr gern in die Kapelle zu unseren hl. Messen in deutscher Sprache mit der deutschen Gemeinde.
Im Oktober 2020 erkrankte sie an Lungenentzündung. Gestorben ist sie mit 92 Jahren am Chistkönigssonntag den 22. November 2020.
Die Beerdigung fand am 28.11.2020 auf dem Laurentiusfriedhof (Wawrzynca) in Breslau statt.
Möge der Barmherziger Gott sie in die Ewige Freude aufnehmen.

22 listopada 2020 roku, odeszła do Domu Pana S. M. Eufemia od Najświętszego Serca Pana Jezusa – Urszula Piwko.

Urodziła się 23 marca 1928 r. w Gliwicach. Od przedszkola do wieku młodzieńczego pozostawała w kontakcie z siostrami Siostry św. Jadwigi w Gliwicach, co ukształtowało jej dalszą drogę życia. Mając 24 lata wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach i 24 sierpnia 1952 roku rozpoczęła nowicjat. Po złożeniu ślubów zakonnych, aż do 1966 roku, pomagała w kancelarii w prowincji katowickiej. Przez następne cztery lata prowadziła księgowość Domu Opieki dla dorosłych w Sosnowcu i stamtąd została przeniesiona do Domu Prowincjalnego Prowincji Wrocławskiej. We Wrocławiu przebywała osiemnaście lat. Przez pierwsze pięć lat pracowała w księgowości Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Przez następne sześć jako mistrzyni zajmowała się młodzieżą zakonną postulantek i nowicjuszek. Ostatnie siedem lat pobytu we Wrocławiu spędziła jako zakrystianka we wrocławskim Domu Prowincjalnym oraz powróciła do pracy w księgowości kurialnej. W 60 roku życia została przełożoną domu filialnego w Szalejowie Górnym oraz kierowniczką prowadzonego tam przez Siostry domu opieki dla osób starszych i chorych. Spędziła tam trzynaście lat. W 2001 roku została przeniesiona do domu w Polanicy Zdroju. Spędziła tam trzy lata. Do Wrocławia powróciła w 2004 roku. Miała już 76 lat.
Całe życie wierna modlitwie. Długie godziny spędzała przed Jezusem Eucharystycznym i modliła się przy grobie Ojca Założyciela Zgromadzenia – Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Roberta Spiske. Ostatnie lata życia, doświadczona chorobą, przyjmowała z poddaniem się woli Bożej. Od 2010 roku poruszała się na wózku inwalidzkim. Z czasem postępująca choroba zaczęła utrudniać jej komunikowanie się z otoczeniem. Nie złamało to jej hartu ducha. Niemal do ostatnich tygodni brała udział we wspólnych modlitwach zakonnych. Lubiła również zasiadać z siostrami przy stole. Gdy już nie była w stanie mówić – chętnie słuchała.
W październiku tego roku przeszła poważne zapalenie płuc. Choroba znacznie osłabiła wiekową już siostrę. Zmarła w niedzielne przedpołudnie, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 22 listopada dożywszy 92 lat.
Pogrzeb odbył się 28 listopada na cmentarzu św. Wawrzyńca (ul. Bujwida). Niech Miłosierny Bóg przyjmie ją do wiecznej radości.