Erster Todestag der Schwester Scholastika Jarosch. S. Scholastika stammte aus Oberschlesien. Sie gehörte der Borromäerinnen-Schwestern an.
Als sie vor einigen Jahren nach Trebnitz versetzt wurde, nahm sie oft an unseren Wallfahrten teil, kam zu gemeinsamen Treffen, Geburtstagsfeiern und Adventsfeiern.

Schwester Scholastika ist am Sonntag den 3. November 2019 gestorben.
Sie wurde am 14. Januar 1937 in Karlubitz (Karłubiec) Kreis Krappitz geboren und wurde auf die Namen Martha, Josepha getauft. Den Borromäerinnen in Trebnitz trat sie 1955 bei. Nachdem sie die Ausbildung im Lyzeum beendet hatte, begann sie den Noviziat und erhielt den Namen Scholastika. Im Jahre 1963 legte sie das ewige Gelübde ab. In den Jahren 1959 bis 1964 studierte sie Psychologie an der Katholischen Universität in Lublin.
Nach dem Abschluss begann sie die Arbeit in der Erziehungsanstalt „Caritas“ in Hindenburg zuerst als Erzieherin, dann als Direktorin.
Im Ruhestand 1992 führte Schwester Scholastika den Haushalt im Seniorenheim der Nonnen in Dyhernfurth (Brzeg Dolny) und wurde 1996 Oberin dieser Gemeinschaft.
2012 kam Schwester Scholastika nach Trebnitz, wo sie vier Jahre blieb und dann nach Breslau ging. Hier nahm sie auch oft an den Veranstaltungen der deutschen katholischen Gemeinde teil.
Die Diagnose vom Kreis nahm sie mit Ruhe an und bereitete sich auf den letzten Weg.

Die Beerdigung, fand am 6. November 2019, nach der hl. Messe in der Basilika am Pfarr-Friedhof in Trebnitz statt.


Siostra Scholastyka

Dnia 3 listopada 2019 odeszła do Domu Pana siostra boromeuszka, S. Scholastyka Maria Marta Jarosz od Trójcy Przenajświętszej, która 59 lat swego życia oddała Panu i bliźnim. Odeszła dożywszy 82 lat.

Urodziła się 14 stycznia 1937 roku w Karłubcu pow. Krapkowice jako szóste z ośmiorga dzieci Antoniego i Józefy zd. Reiner. Ojciec był kolejarzem, a matka zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Na chrzcie św. otrzymała imiona Marta Józefa.

Mając 18 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. 15 sierpnia 1958 roku otrzymała imię zakonne Maria Scholastyka i dokładnie po dwóch latach, 15 sierpnia 1960 roku, złożyła pierwsze śluby, a po trzech latach śluby wieczyste. W latach 1959 – 1960 studiowała na KUL-u psychologię, którą przez niemal trzydzieści lat swego życia mogła praktycznie wykorzystać pracując w Zakładzie Wychowawczym „Caritas” w Zabrzu, najpierw jako wychowawczyni, później jako dyrektorka.

Po przejściu na emeryturę, w 1992 roku, wyjechała do Brzegu Dolnego do Domu Sióstr Emerytek, gdzie przez cztery lata zajmowała się pracami administracyjnymi i prowadzeniem gospodarstwa należącego do sióstr, a w 1996 r. została przełożoną tej wspólnoty.

W wieku 75 lat opuściła Brzeg Dolny i przez pięć lat mieszkała w Trzebnicy. W sierpniu 2017 roku, mając już 80 lat, w związku z remontami Domu Macierzystego, wyjechała z dużą grupą sióstr do Wrocławia, gdzie nadal starała się aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty. Pomagała w pracach domowych i w załatwianiu spraw na zewnątrz. Chętnie wyjeżdżała do Trzebnicy na różne spotkania zakonne. Uczestniczyła w spotkaniach grupy przyjaciół z czasów szkolnych oraz w spotkaniach duszpasterstwa mniejszości niemieckiej we Wrocławiu. Zaczęła też pisać kronikę, w której przez dwa lata notowała wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z wrocławską wspólnotą. Niestety ostatnią wzmianką w tej kronice jest informacja o jej chorobie, którą to informację przyjęła z godnym podziwu spokojem i ufnością w Panu.

Choroba uniemożliwiła jej aktywne życie. W październiku 2019 już nie była w stanie opuszczać swojego pokoju. Zmarła w niedzielny poniedziałek 3 listopada 2019 roku. Na zdjęciach uroczystości pogrzebowe.