Ekumeniczne „świętowanie adwentowe” (Adventsfeier) dnia 14 grudnia 2019 zgromadziło i w tym roku dwie wspólnoty duszpasterskie: nasze katolickie duszpasterstwo, oraz zaproszoną niemiecką parafię ewangelicką św. Krzysztofa. Świętowaliśmy jak co roku w sali u sióstr Maryi Niepokalanej przy ul. Kard. B. Kominka.

Niemiecką parafię ewangelicką reprezentował pastor Andrzej Fober i pani dr Joanna Gil, członek rady parafialnej jak również wielu parafian.

Z radością przywitaliśmy panią Konsul Doris Wildemann z Niemieckiego Konsulatu Generalnego.

Pani Karolina Mrozowska Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych wzięła również udział w naszym świecie, co nas szczególnie ucieszyło.

Wyrazem naszej ścisłej współpracy był udział licznej grupy z Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego, na czele z panią przewodnicząca Krystyną Kadlewicz wraz z zarządem.

Śpiewy prowadził chór „Freundschaft” z Wałbrzycha. Dziękuję fratrowi Anzelmowi za pomoc organizacyjną.