Am letzten Sonntag im Oktober begeht die katholische Kirche den Sonntag der Weltmission, an dem immer wieder neu über solidarisches Handeln nachgedacht werden soll.

„Getauft und gesandt: die Kirche Christi auf Mission in der Welt“ So lautet das Motto der Botschaft von Papst Franziskus zum diesjährigen Sonntag der Weltmission. Um ein neues Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen, hat der Papst den Oktober 2019 weltweit zum „Außerordentlichen Monat“ der Weltmission erklärt.

In unserer Seelsorge beten wir nicht nur für die Mission, sondern pflegen auch Kontakte mit den Missionaren, die uns besuchten. Ich denke zum Beispiel an Bonifatius Antonio Reimann-Panitz OFM geboren 1952 in Kadlub Turawa. P. Bonifatius trat der Ordensgemeinschaft der Franziskaner (OFM) bei und wurde am 2. Februar 1979 zum Priester geweiht.

Papst Johannes Paul II. ernannte ihn im Jahre 2001 zum Apostolischen Vikar von Ñuflo de Chávez in Bolivien. Die Bischofsweihe spendete ihm der Erzbischof von Santa Cruz de la Sierra, Julio Kardinal Terrazas Sandoval CSsR 2001. Als Wahlspruch wählte er „Duc in altum“. Bischof – P. Bonifatius besuchte uns im Januar 2017. Zur Zeit ist er aus gesundheitlichen Gründen in der Heimat. Dieses Jahr feierte er das Hochamt als Konzelebrant bei der Wallfahrt in Zuckmantel – Maria Hilf.


Niedziela misyjna

W ostatnią niedziele października obchodzimy Niedzielę Misyjną. W polskich diecezjach już wcześniej, od 20 października rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny.

Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek w swej homilii zachęcił do refleksji nad tym, czy tylko codziennie mijamy wielu ludzi, czy też ich prawdziwie spotykamy. Podkreślił, że Jezus mówi również do każdego z nas: „Idź, nie przegap okazji, do dawania świadectwa!”. „Bracie, siostro, Pan oczekuje od ciebie świadectwa, którego nikt nie może dać zamiast ciebie” – apelował Franciszek. Naszym zadaniem jest pozyskiwanie uczniów Pana, a nie swoich. „Kościół dobrze przepowiada tylko wtedy, gdy żyje jako uczeń. A uczeń podąża za Mistrzem każdego dnia i dzieli się z innymi radością bycia uczniem. Nie zdobywając, zmuszając, uprawiając prozelityzm, ale świadcząc” – mówił Papież. „Oto misja: obdarzyć czystym powietrzem, wysokogórskim tych ludzi, którzy żyją zanurzeni w zanieczyszczeniu świata; przynieść na ziemię pokój, który napełnia nas radością za każdym razem, gdy spotykamy Jezusa na górze, na modlitwie; ukazanie życiem, a nawet słowami, że Bóg miłuje wszystkich i nigdy nikim się nie męczy – mówił Ojciec Święty. Każdy z nas jest misją na tym świecie. Jesteśmy tutaj, aby świadczyć, błogosławić, pocieszać, podnosić, przekazywać piękno Jezusa. Odwagi! On tak wiele od ciebie oczekuje! Pan odczuwa pewien niepokój wobec tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są dziećmi miłowanymi przez Ojca, braćmi, za których oddał swoje życie i dał Ducha Świętego. Czy chcesz ukoić niepokój Jezusa? Idź z miłością do wszystkich, ponieważ twoje życie jest cenną misją: nie jest ciężarem, który trzeba znosić, lecz darem do zaoferowania. Odwagi, nie lękaj się: idźmy ku wszystkim!”.

W naszym duszpasterstwie również modlimy się w intencji misji. Szczególnie w niedzielę rozpoczynającą Tydzień Misyjny oraz we właściwą Niedzielę Misyjną dnia 27 października 2019, na Eucharystii łączymy się w modlitwie za misje i misjonarzy. Ponadto pamiętamy o tych misjonarzach, którzy w ciągu lat uczestniczyli z nami w niedzielnej Najświętszej Ofierze. Mam na myśli na przykład biskupa – ojca Bonifacego Antoniego Reimanna OFM, który celebrował dla nas Mszę św. dnia 29 stycznia 2017 roku. Kilka dni później przyszedł do naszej sali na wspólne urodziny.