Eine einmalig schöne Hochzeit. Nicole und Oliver wünschten sich eine Trauung in der Franziskaner Pfarrkirche in Breslau-Carlowitz.

Nicole und Oliver wohnen in Deutschland in Hannover, aber viele Gästen waren aus Polen. Die Hochzeitgäste aus Deutschland verstanden kein Polnisch, aber die Hälfte der Gästen verstand kein Deutsch – deshalb war die ganze Liturgie zweisprachig: Deutsch und Polnisch. Das Vermählungswort war nur in Deutsch.


Nicole i Oliver zawarli małżeństwo

Nicole i Oliver pragnęli zawrzeć sakramentalne małżeństwo. Wybrali kościół św. Antoniego we Wrocławiu na Karłowicach. Ponieważ cała ceremonia miała być dwujęzyczna, dlatego poprosili duszpasterza mniejszości niemieckiej o przeprowadzenie liturgii. Przedtem spotykaliśmy się kilkakrotnie, aby przygotować przebieg ślubu.

Czytanie fragmentu z 1 Listu św. Pawła do Koryntian dostarcza wielu tematów do refleksji.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje… (1 Kor 13,4-8).

Na podstawie tego fragmentu celebrans przygotował homilię.

Uroczystość miała miejsce 24 sierpnia 2019 roku.

MAr