Am Sonntag, dem 14. Juli 2019, fand die traditionelle alljährliche Wallfahrt der Deutschen in Schlesien zur Basilika „Mariä Heimsuchung“ in Wartha (Bardo) statt. Die Zahl der Teilnehmer aus Breslau, Oppeln, Ratibor, Gleiwitz und Schweidnitz, dem Sudetenland (z.B. aus dem Hultschiner Ländchen) und aus Deutschland füllte, wie jedes Jahr, die große Wallfahrtsbasilika vollständig zum Festhochamt um 12 Uhr mittags.

Zu Beginn begrüßte P. Dr. Marian Arndt OFM die Pilger auch im Namen des Ortspfarrers und Kustos der Wallfahrtskirche P. Miroslaw Grakowicz CSsR.

Die Hl. Messe zelebrierte Dechant Dr. Karl-Heinz Drobner, Pfarrer von Lützelwiebelsbach im Odenwald (Diözese Mainz), dessen Vater aus der St. Heinrichs-Gemeinde in Breslau stammt. Der Großvater stammte aus Trebnitz, die Großmutter aus Würben/Kreis Ohlau.

Die Festpredigt hielt der jüngere Bruder des Zelebranten, Dr. Hubertus Drobner, Professor für Kirchengeschichte und Patrologie an der Theologischen Fakultät Paderborn.

Weiterhin konzelebrierte Pfarrer Eduard Gogollok aus der Diözese Oppeln.

Aus Zülz (Biala Prudnicka) bei Neustadt begleitete ein Blasorchester unter der Leitung von Andrzej Weinkopf die Liturgie und gab nach der Hl. Messe vor der Kirche ein Platzkonzert.

Ein gemischter Chor aus Konty (Kąty Opolskie, 1936–1945 Oderwinkel) bei Oppeln unter der Leitung von Zygfryd Maciurek gestaltete und unterstützte die Gesänge während der Hl. Messe.

Zum Schluß sprach Herr Damian Spielvogel aus Bonn, Bundesgeschäftsführer der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien e. V., ein Grußwort.

Eine Gesangsgruppe aus der Gegend von Ratibor, gekleidet in die traditionellen Trachten der Gegend, trug unter der Leitung von Waldemar Świerczek im Anschluß an den Gottesdienst eine Reihe geistlicher schlesischer Lieder vor.

Nach einem kleinen Mittagsimbiß schloß die Wallfahrt mit einer Andacht in der Basilika, dem Gesang der Grüssauer Marienrufe und dem Reisesegen. Man darf mit Freude feststellen, daß es wieder ein gelungener und reicher Wallfahrtstag zur Muttergottes war, und wir wünschen uns noch viele solcher guten Gelegenheiten zur aktiven Frömmigkeit, sei es in Wartha, in Albendorf, auf dem Annaberg und an den vielen Gnadenstätten des schlesischen Landes.


Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej

Pielgrzymowanie do Barda Śląskiego ma bardzo długą tradycję, która została przerwana przez II wojnę światową. Historia jednak tak się potoczyła, że m.in. duszpasterstwo mniejszości niemieckiej z Wrocławia było jednym z niewielu, które podtrzymywało tę tradycję.

Zawsze w drugą niedzielę lipca zjeżdżają się tu Ślązacy o korzeniach niemieckich, aby wspólnie modlić się i uczestniczyć w Eucharystii. I w tym roku o. Marian Arndt zaprosił wszystkich do sanktuarium w Bardzie Śląskim. Głównym celebransem uroczystej mszy św. był ks. dr dziekan Karl-Heinz Drobner z diecezji Moguncja, a homilię wygłosił jego rodzony brat ks. prof. dr dziekan konsystorialny Hubertus Drobner z diecezji Paderborn. Koncelebrowali ks. Edward Gogollok i o. Marian.

Do Barda przybyły zorganizowane grupy z diecezji wrocławskiej, opolskiej, gliwickiej i świdnickiej, a także indywidualni pielgrzymi z Niemiec, z Czech (na przykład z Hlučína – z Hulczyńskiego Kraiku) oraz różnych stron Polski. Liturgię ubogacił chór z Kątów Opolskich (dyrygent Zygfryd Maciurek), orkiestra z Białej Prudnickiej (dyrygent Andrzej Weinkopf), a po liturgii zaśpiewała grupa w strojach ludowych z Raciborza (dyrygent Waldemar Świerczek).

Miejscowy ksiądz proboszcz o. Mirosław Grakowicz CSsR tym razem przywitał i pozdrowił pielgrzymów za pośrednictwem o. Mariana, a sam posługiwał w konfesjonale. W uroczystości brał również udział pan Damian Spielvogel, przedstawiciel śląskiej organizacji w Niemczech. Pod koniec liturgii, przed błogosławieństwem, został zaproszony do mikrofonu i przekazał wszystkim swe pozdrowienia, podkreślając, że urodził się właśnie w Bardzie Śląskim.

Eucharystia zakończyła się nabożeństwem sakramentalnym oraz indywidualnym uczczeniem cudami słynącej figury.

Po mszy św. przed kościołem orkiestra z Białej Prudnickiej dała próbkę swych możliwości. Ogólne zainteresowanie budził najmłodszy muzyk, siedmioletni chłopiec grający na bębnie.

W drodze powrotnej zostaliśmy zaproszeni na kawę z paczkami do państwa Kurnol w Sulistrowiczkach – dziękujemy!