Im Deutschen Generalkonsulat in Breslau wurde am 16 Juli 2019 feierlich verliehen das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Frau Bernadette Szyszka.


Uroczyste udekorowanie Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec Pani Bernadety Szyszka, parafianki duszpasterstwa mniejszości niemieckiej, miało miejsce w Konsulacie Niemiec we Wrocławiu dnia 16 lipca 2019.