Die deutsche Minderheit der Diözese Oppeln trauert mit Dr. Peter Tarlinski um seine verstorbene Mutter. 

Dr. Peter Tarlinski ist Seelsorger der Nationalen Minderheiten der Diözese Oppeln. Seine Mutter, Frau Rosa Tarlinski verstarb am 13 Juli 2018 in Schewkowitz / Dziewkowice.

Die Trauerfeier mit Bestattung erst in der Kapelle, dann Pfarrkirche und Friedhof in Schewkowitz wurde am 13. Juli gehalten. Hauptzelebrant und Prediger war der Oppelner Weihbischof Paweł Stobrawa. Die Gesänge und die ganze Liturgie war zweisprachig: polnisch und deutsch, dabei war das zweisprachiges Heftchen „Bestattungsgottesdienst“ behilflich. 

Zu Beerdigung kamen zusammen nicht nur die Familie und Angehörige, Vertreter der deutschen Minderheit mit dem Vorsitzenden Bernard Gaida und Abgeordnetem Ryszard Galla aber auch zahlreiche Priester der Diözese Oppeln, Kurs-Kollegen und Befreundete. Unter den Geistlichen nahm an der Trauer-Feierlichkeiten auch der Seelsorger der Deutschen in der Diözese Breslau P. Arndt teil. 

Pogrzeb pani Róży Tarlinskiej

Środowisko mniejszościowe diecezji opolskiej dzieli smutek swego duszpasterza po stracie matki. Ksiądz dr Piotr Tarlinski jest duchownym opiekunem mniejszości etnicznych i narodowych w diecezji opolskiej. Jego matka, Róża, zmarła 9.07.2018 roku w Dziewkowicach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13.07. Msza św. odprawiona została w kościele parafialnym, a zmarłą pochowano na tamtejszym cmentarzu.

Głównym celebransem uroczystości żałobnych był ks. bp sufragan diecezji opolskiej Paweł Stobrawa. Przybyli nie tylko bliscy i krewni zmarłej, ale również działacze mniejszościowi z diecezji opolskiej na czele z przewodniczącym Bernardem Gajdą. Obecny był również poseł na sejm Ryszard Galla. Nie zabrakło także wielu duchownych, przyjaciół i znajomych rodziny Tarlińskich. Wśród nich obecny był też o. Marian Arndt OFM, duszpasterz katolików języka niemieckiego diecezji wrocławskiej.

Pod koniec mszy św. odczytano list kondolencyjny ks. bpa ordynariusza Andrzeja Czai. Głos zabrał również najstarszy kapłan wśród zgromadzonych, niegdyś wychowawca, a teraz bliski przyjaciel ks. Piotra.

Po ceremonii ostatniego pożegnania zebrani udali się na cmentarz. Liturgię i ceremonię uświetniły chór i orkiestra z tamtejszej parafii.

MAr