Seit 2015 funktioniert auf der Dominsel, gleich neben dem Dom, ein Informationszentrum, wo man Landkarten, Stadtpläne und verschiedene Informationsmaterialien über geistliche und kulturelle Veranstaltungen in der Stadt erhalten kann. Das Zentrum informiert auch über juristische und familiäre Beratungsstellen. Geschichte der Stadt insbesondere der Dominsel gehört auch zum Tätigkeitsbereich des Zentrums.

Im katholischen Wochenblatt „Gość Niedzielny “ Nr. 24 erschien ein Artikel von Agata Combik über die Tätigkeit des Infozentrums mit einem Foto, das das Informationsmaterial, das den Touristen zur Verfügung gestellt wird, zeigt. Im Vordergrund kann man ganz deutlich die Ausgabe unseres Heimatboten und das Faltblatt sehen. Folge dessen können wir hoffen, dass unsere Gemeinde und unsere Tätigkeit auch unter den Touristen immer bekannter werden.

Zapraszamy turystów

InfoCentrum to Biuro Informacji Turystycznej funkcjonujące od 2015 roku przy katedrze wrocławskiej. Zainteresowani znajdą tu informacje o wydarzeniach kulturalnych (religijnych, duchowych) i turystycznych. Biuro udostępnia przydatne adresy, telefony, kieruje potrzebujących do poradni prawnych i socjalnych. Można znaleźć tu również informacje na temat naszego duszpasterstwa.

Działalności InfoCentrum dotyczył w 24 numerze „Gościa Niedzielnego” artykuł autorstwa pani Agaty Combik pt. „Apetyt na Wrocław” (nie szukajmy go przypadkiem w kąciku kulinarnym). Autorka opisuje różnorodne pola działalności biura, aktywność przybywających tam grup i wspomina również o Duszpasterstwie Katolików Języka Niemieckiego. Jest to niewielka wzmianka, ale warta odnotowania, ponieważ także nasze duszpasterstwo jest prezentowane turystom zarówno polskim, jak i zagranicznym. A ponadto, na zdjęciu w artykule nasza gazetka i ulotki są widoczne na pierwszym planie.

Zapraszamy wszystkich turystów odwiedzających Wrocław na niedzielne msze św. po niemiecku.

MAr