Viktor Mika Pfarrer i. R. wurde im Jahre 1933 in Oberschlesien geboren und 1958 in Breslau zum Priester geweiht. Er ist am 19. April 2018 in Bad Nenndorf, Diözese Hildesheim verstorben.

Der Verstorbene ist mit unserer Gemeinde verbunden, denn in den 60. Jahren diente er als Betreuer der deutschen Katholischen Gemeinde in Breslau und Niederschlesien.

Das Requiem für Pfarrer Viktor Mika wurde am 30. April 2018 in der Pfarrkirche St. Maria vom Hl. Rosenkranz in Bad Nenndorf gefeiert, anschließend fand Beerdigung statt.


Zmarł ks. Wiktor Mika

17 kwietnia 2018 r. w Bad Nenndorf, w diecezji Hildesheim, odszedł do Pana ks. Wiktor Mika, emerytowany proboszcz. Zmarły był związany z naszym duszpasterstwem, gdyż w latach 60. XX w. był duszpasterzem mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku.

Ksiądz Mika pochodził ze Śląska Opolskiego. Urodził się w 1933 roku w okolicach Koźla. Wstąpił do Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Święcenia przyjął w 1958 roku we Wrocławiu. Był pierwszym franciszkaninem, którego poproszono o opiekę duszpasterską nad mniejszością niemiecką we Wrocławiu i całej archidiecezji wrocławskiej. Jego poprzednikami byli księża diecezjalni. Gdy zostali zmuszeni do opuszczenia Polski, ówczesny ordynariusz poprosił franciszkanów o opiekę duszpasterską nad tą grupą mniejszościową.

Był rok 1964, gdy ks. Mika, w zakonie o. Ludwik OFM, otrzymał nominację na duszpasterza katolików języka niemieckiego. Funkcję tę pełnił przez trzy lata, czyli całą zakonną kadencję. Po kilku latach opuścił Polskę i służył jako kapłan w diecezji Hildesheim.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 kwietnia 2018 roku w Bad Nenndorf, w miejscu, gdzie wcześniej był proboszczem, a ostatnio przebywał jako ksiądz rezydent.

Niech Chrystus zmartwychwstały będzie jego nagrodą.

MAr