Wir feiern die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie. Die Eucharistie, griechisch „Danksagung“, wird auf das Abendmahl bezogen, das Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Leiden und Sterben feierte. Sie ist die unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers. Darüber hinaus werden bei der Eucharistie das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi als Heilereignis verkündigt (cf. 1Kor 11,26).

Höhepunkt an diesem Fest ist die Feier der Heiligen Messe und die Prozession, in der die in den Leib Christi verwandelte Hostie in der Monstranz feierlich mitgetragen wird.

Nach der hl. Messe wurden an die Gottesdienstteilnehmer Brote verteilt.


Boże Ciało

„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem” – mówi Jezus (J 6,55). To misterium eucharystyczne, “Chleb żywy, który z nieba zstąpił,”  czcimy w uroczystości Bożego Ciała.

Odprawialiśmy jak w każde święto o godz. 10.00. Przez całą mszę św. obok ołtarza leżały przygotowane chleby jako dekoracja, czy raczej jako wizualizacja i obraz tego co dzieje się na ołtarzu. Chleby, które niejako brały udział w liturgii, zostały pobłogosławione. Po mszy św. te chleby zostały rozdane uczestnikom.

Następnie wierni udali się do katedry, aby uczestniczyć w procesji Bożego Ciała.

MAr