Die St. Hedwigschwestern Ancilla und Christina feierten am Samstag den 21. April 2018 ihr 60. Ordensjubiläum. Aus diesem Anlass fand in der Klosterkapelle der Hedwigschwestern zur Unbefleckten Empfängnis Mariä, in der auch unsere deutschen Gottesdienste gehalten werden, eine Festmesse statt, deren Hauptzelebrant und Prediger der Breslauer Weihbischof Jacek Kiciński CMF war. Dazu wurde auch unter befreundeten Priestern Pater Arndt eingeladen. Anschließend haben sich alle zu einer gemeinsamen Feier im Kloster-Refektorium versammelt.

Die deutsche Gemeinde gratuliert den beiden Jubilarinnen und wünscht ihnen viel Gesundheit und Gottes Segen.

Seit der Fastenzeit dieses Jahres begleitet Schwester Ancilla mit dem Orgelspiel die deutschen Messen, weil Schwester Marietta aus gesundheitlichen Gründen seit Dezember diese Funktion nicht mehr weiter ausüben kann. Schwester Christina macht ihren Dienst bei der Klosterpforte und im Saal, den wir jeden zweiten Sonntag des Monats für unsere Gemeindetreffen zur Verfügung bekommen. Schwester Christina bereitet den Saal vor, deckt die Tische und danach räumt sie wieder ab. Und so sind beide Schwestern direkt oder indirekt mit der deutschen Seelsorge verbunden. Wir sind ihnen dafür sehr dankbar und wünschen den Jubilarinnen alles erdenklich Gute.

An den Ordenseintritt der Schwester Ancilla erinnert ihr Onkel Josef Brzenska Pfarrer und Geistlicher Rat in Schwieben (Świbie) in einem Brief an seinen Freund Franz Ploch.

Diesen Brief nach: Franz Ploch, „Jahre der Trennung: Briefe aus Oberschlesien 1945 – 2005“, Books on Demand, Norderstedt 2006, S. 90-91; kann man hier nachlesen.

Pfarrer Josef Brzenska Brief3


Jubileusz życia zakonnego

Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi w sobotę 21 kwietnia 2018 r. uczciło jubileusz 60-lecia życia zakonnego sióstr Ancilli i Krystyny.

Uroczystej koncelebrze przewodniczył o. bp Jacek Kiciński CMF, a koncelebrowali zaproszeni księża: ks. Krzysztof Gierat ze Zgromadzenia Księży Klaretynów – rekolekcjonista u sióstr św. Jadwigi, ks. prof. Józef Pater, ks. Franciszek Brzenska – rodzony brat siostry Ancilli, ks. Leonard Nowak z Borek Wielkich, księża ze Ścinawy, gdzie siostra Ancilla pełniła służbę, ks. prałat Bogdan Kaczorowski, ks. Robert Kocjan, ks. Roman Raczak oraz o. Marian Arndt OFM. Na uroczystość przybyli krewni i znajomi sióstr jubilatek.

W homilii o. bp Jacek Kiciński powołał się na „List apostolski Papieża Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych” (z okazji Roku Życia Konsekrowanego) i przytoczył myśli z tego dokumentu, wskazując na ciągle aktualne cele w życiu każdej osoby konsekrowanej, aktualne również przy okazji jubileuszu życia zakonnego.

„Pierwszym celem jest spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością (…). Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachować żywą tożsamość, jak również umocnić jedność rodziny zakonnej i poczucie przynależności jej członków. To spojrzenie w przeszłość jest również okazją do wyznania z pokorą, a równocześnie z wielką ufnością w Bogu, który jest Miłością (1 J 4,8), naszej kruchości oraz przeżywania jej jako doświadczenia miłosiernej miłości Pana”.

Następnie papież w cytowanym dokumencie wzywa osoby zakonne, by „przeżywać teraźniejszość z pasją. Musimy też zapytać czy Jezus jest naprawdę pierwszą i jedyną miłością, jak to postanowiliśmy, gdy złożyliśmy nasze śluby?”

„Przyjęcie przyszłości z nadzieją ma być trzecim celem (…). Nadzieja, o której mówimy (…), to jest nadzieja, która nie zawodzi i która pozwoli życiu konsekrowanemu nadal pisać wielką historię w przyszłości, ku której musimy zwrócić spojrzenie, mając świadomość, że to właśnie ku niej pobudza nas Duch Święty, aby nadal czynić z nami wielkie rzeczy”.

Dołączamy się do życzeń z okazji jubileuszu 60-lecia życia zakonnego sióstr Ancilli i Krystyny i niech refleksja nad przeszłością, nad minionymi 60 laty, daje nadzieję i siłę na przyszłość.

MAr