Na uroczyste nabożeństwo z okazji 500 lat Reformacji dnia 31 października 2017 zostaliśmy zaproszeni do kościoła św Krzysztofa. 

Ökumenische Andacht zum 500jährigen Jubiläum der Reformation

Am Tag der Reformation lud die deutsche evangelische Gemeinde die Breslauer deutschen Katholiken zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Christophorikirche ein, die in diesem Jahr ihr 750jähriges Bestehen feiert. Die Andacht führte Pastor Andrzej Fober und zur Predigt wurde Pater Arndt OFM eingeladen. Der katholische Deutschenseelsorger stellte die Einheit der Christen als ein Ideal des Christentums dar, indem er sich auf die Worte Jesu Christus „Alle sollen eins sein“ (Joh 19,22) berief. Die Einheit muss nicht Einstimmigkeit bedeuten, und die Unterschiede könne die Christenliebe bewältigen.

Pater Marian gratulierte im Namen der deutschen Breslauer Katholiken den Schwestern und Brüdern aus der deutschen evangelischen Gemeinde.

Nach dem Gottesdienst wurden alle Anwesenden zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

500 lat Reformacji

Wszystkie gałęzie kościoła ewangelickiego, luteranie i kalwini, świętują 500 lat Reformacji. Zapoczątkował ją Marcin Luter, mnich augustiański, gdy według tradycji 31.10.1517 roku do drzwi kościoła w Wittenberdze przybił swoje słynne tezy.

Dnia 31.10.2017 roku w kościele św. Krzysztofa, świętującym w tym roku swe 750-lecie, odbyło się uroczyste nabożeństwo ekumeniczne. Jego inicjatorem była tutejsza ewangelicka parafia niemiecka, która zaprosiła naszą parafię katolicką. Nabożeństwo odprawił pastor Andrzej Fober, a do wygłoszenia kazania został zaproszony o. Marian Arndt OFM. W swoim słowie skierowanym do wiernych przedstawił jedność chrześcijan jako ideał chrześcijaństwa, powołując się na słowa Chrystusa z modlitwy arcykapłańskiej: „Aby byli jedno” (J 19,22). Jedność nie oznacza jednomyślności, a różnice mogą być pokonane przez miłość chrześcijańską.

Ojciec Marian złożył w imieniu wspólnoty katolickiej najserdeczniejsze życzenia braciom i siostrom z niemieckiej parafii ewangelickiej.

Po nabożeństwie miał miejsce wspólny poczęstunek dla wszystkich obecnych.

MAr