Hedwig wurde um das Jahr 1174 als Tochter des Grafen Berthold IV. von Andechs geboren. Mit 12 Jahren wurde sie mit dem schlesischen Herzog Heinrich dem Bärtigen vermählt. Als Herzogin wurde Hedwig zur fürsorgenden Mutter aller Schlesier, besonders der Armen und Kranken geworden. Sie verstarb am 15. Oktober 1243 in Trebnitz.

Die Verehrung Hedwigs entwickelte sich kurz nach ihrem Tod. Bereits 1267 wurde sie heiliggesprochen. Dieses Jahr feiern wir 750 Jahre ihrer Kanonisation.

Das Heiligsprechungsdokument mit dem Siegel von Papst Clemens IV., das die Hedwig heilig erklärt, wurde feierlich in Viterbo in Italien am 26. März 1267 bekanntgemacht. Dieses Dokument ist weitgehend außergewöhnlich, es ist nicht nur ein juristisches Dokument, eine Erklärung der kirchlichen Entscheidung, sondern gleichzeitig ein geschichtlicher Bericht über das Leben und die Verehrung der hl. Hedwig. Darüber hinaus enthält diese Bulle theologische Interpretationen ihres Lebens. Insofern ist dieses Schreiben ein Beweis für die sehr frühe Verehrung der Hedwig.

Es sollte an dieser Stelle erinnern werden, dass in den ersten christlichen Jahrhunderten eine Anerkennung als Heiligen, nur aufgrund der Verehrung des Volkes folgte. Das geschah auch in diesem Falle: Hedwig war sehr schnell bekannt und als Heilige verehrt, deshalb wurde sie öffentlich, und rechtlich als Heilige erklärt.

Die Kanonisationsbulle ist die älteste und offizielle Biografie der hl. Hedwig.

Die Jubiläums Feierlichkeiten zu Ehren der hl. Hedwig fanden an mehrere Tagen statt.

Am Samstag den 14.Oktober begaben sich zu Fuß nach Trebnitz Pilger aus Niederschlesien. Die Krönung der Pilgerbegegnung war die feierliche Feldmesse, an der Tausende von Gläubigen und zahlreiche Bischöfe teilnahmen.

Der Fokus des Jubiläumsjahr zu Ehren der hl. Hedwig war die Eucharistiefeier in der Basilika des hl. Bartholomäus, in der sich die Reliquien der Patronin Schlesien befinden, deren Hauptzelebrant und Prediger Kardinal Stanislaw Dziwisz war.

Unter den Teilnehmern waren auch viele Bischöfe und Geistliche aus Deutschland. Von den befreundeten mit der Breslauer Gemeinde sei em. Visitator Pfarrer Dr. Joachim Giela aus Münster, und Pfarrer Prof. Hubertus Drobner aus der Diözese Paderborn erwähnt.

Am 16. Oktober, dem liturgischen Gedenktag der Heiligen, nahm auch der Deutschenseelsorger in Niederschlesien Pater Arndt an den feierlichen Eucharistie teil. Die Tradition der festlichen Abendmesse zu Ehren der hl. Hedwig, die der Trebnitzer Stadtraat zur Stadtpatronin erklärte, wird seit 6 Jahren kultiviert. Die Bewohner von Trebnitz mit ihrem Pfarrer und Kustos Jerzy Olszówka SDS (Salvatorianer) organisierten ihren eigenen symbolischen Pilgerweg, der vom Trebnitzer Ring zur Basilika führte. Die konzelebrierte hl. Messe leitete Bischof Ignacy Dec aus der Schweidnitzer Diözese, der auch die Predigt hielt.


Uroczystości św. Jadwigi

W tym roku mija 750 lat od kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej (1178-1243). Z tej okazji archidiecezja wrocławska ogłosiła Rok Jadwiżański, który dobiegł końca 16 października w święto św. Jadwigi. Uroczystości obchodzone były przez kilka dni. W sobotę 14 października do Trzebnicy udała się piesza pielgrzymka z Dolnego Śląska. Ukoronowaniem obchodów była uroczysta msza św. odprawiona przy ołtarzu polowym z udziałem wielu tysięcy wiernych i licznych biskupów. Najważniejsze uroczystości miały miejsce w niedzielę 15 października w trzebnickiej bazylice św. Bartłomieja, gdzie znajdują się relikwie św. Jadwigi. Głównym celebransem uroczystej Eucharystii był ks. kard. Stanisław Dziwisz, który wygłosił też kazanie.

Kard. Dziwisz w swej homilii zwrócił uwagę na wymowny fakt, że często w życiu Kościoła powracamy do przeszłości. Wspominamy wydarzenia bardzo odległe w czasie, które pozornie nie mają wiele wspólnego z naszym życiem i naszymi priorytetami. Podobnie jest z Jubileuszem 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej. Dlaczego powracamy do przeszłości ? Te zbawcze wydarzenia określają naszą teraźniejszość i zapowiadają naszą ostateczną przyszłość w wieczności, do której wszyscy zmierzamy. Ewangelia przewidziana na liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi, pozwala nam dotrzeć do sekretu jej duszy, była nim przyjaźń z Jezusem. To właśnie przed Jezusem – kontynuował ks. kardynał – otwarła szeroko drzwi swego serca i dlatego księżna Jadwiga powinna być dla nas wzorem do naśladowania w naszym życiu chrześcijańskim. Mimo 750 lat od kanonizacji św. Jadwigi ciągle powinniśmy z wielką gorliwością modlić się o jej wstawiennictwo.

W gronie licznie przybyłych duchownych z kraju i z zagranicy byli również kapłani związani z wiernymi z mniejszości niemieckiej. Wśród nich znalazł się zaprzyjaźniony z naszym duszpasterstwem ks. dr Joachim Giela z diecezji Münster, były wizytator wiernych i duchowieństwa archidiecezji wrocławskiej w Niemczech, oraz ks. prof. Hubertus Drobner z diecezji Paderborn.

Ze względu na obowiązki związane z mszami św. niedzielnymi o. Marian nie brał udziału w tych obchodach, ale mógł uczestniczyć we mszy św. w poniedziałek, w dzień uroczystości św. Jadwigi. Główna celebracja w tym dniu miała miejsce wieczorem. Tradycja tej mszy ku czci św. Jadwigi, która przez Radę Miasta Trzebnicy została ogłoszona patronką miasta, kultywowana jest dopiero od 6 lat. Rozpoczyna się symboliczną pielgrzymką – procesją z trzebnickiego Rynku do bazyliki. Uroczystej mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec z diecezji świdnickiej, który również wygłosił kazanie.