Das Symposium der Bibelforscher in Liegnitz.

Sympozjum Biblistów w Legnicy.

Jährlich treffen sich die Bibelforscher der polnischen Theologischen Studiums zu einer Tagung. P. Marian Arndt, der Seelsorger der Deutschen in Niederschreien, gleichzeitig Lehrer im Priesterseminar der Franziskaner, wo er Biblische Theologie doziert, nahm auch an dieser Tagung teil.

Die 55. Tagung fand im Priesterseminar der Liegnitzer Diözese vom 18. bis 20. September 2017 statt. Die Tagung begann mit der Mitgliederversammlung der Gesellschaft der polnischen Bibelforscher. An den folgenden Tagen gab es Vorlesungen, Vorträge und Bekanntmachungen vieler Professoren, aber auch Anfänger in der biblischen Wissenschaft durften ihre Forschungen vorstellen.

Die gemeinsame Eucharistie und Predigt hielt der Vorsitzende der Polnischen Bischofskonferenz und Professor der Bibelforschung Erzbischof Stanisław Gądecki. Nach der hl. Messe wurde die Ehrenmitgliederschaft der Gesellschaft der Bibelforscher den Elisabethschwestern in Jerusalem verliehen.

Am Nachmittag des zweiten Tages konnten die Teilnehmer der Tagung die Abtei in Grüssau / Krzeszów besichtigen.

Das Symposium wurde mit der Eucharistie im Liegnitzer Dom am Jahrestag der Einweihung der Kathedrale unter der Leitung des Liegnitzer Bischofs Zbigniew Kiernikowski, der auch die Predigt hielt, beendet.

Sympozjum

Ojciec Marian Arndt wziął udział w 55 Sympozjum Biblistów Polskich. Tegoroczny zjazd miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy w dniach 18-20.09.2017 roku. Spotkanie rozpoczęło się pierwszego dnia wieczorem Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Obrady miały miejsce w Centrum Jana Pawła II w Legnicy. W pierwszej sesji prelekcje wygłosili J.E. bp Zbigniew Kiernikowski oraz ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. W drugiej sesji komunikat przedstawił ks. dr hab. Sławomir Stasiak.

Wspólnej Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W homilii w oparciu o ewangelię o wskrzeszeniu syna wdowy w Nain (Łk 7,11-17) przedstawił on aspekty miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. wręczono dokumenty honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu Biblistów siostrom elżbietankom z Jerozolimy.

Po południu tego dnia uczestnicy sympozjum zwiedzili opactwo w Krzeszowie.

W następnym dniu w III sesji komunikaty wygłosili ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, pani dr Monika Czarnuch oraz ks. dr Marcin Mój.

Eucharystii koncelebrowanej w katedrze legnickiej na zakończenie zjazdu, w rocznicę poświęcenia tej katedry, przewodniczył i homilię wygłosił J.E. biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

 

MAr