Jedes Jahr pilgern die Schlesier in Deutschland zum Annaberg, einem alternativen Sanktuarium in Westfalen. Zu der diesjährigen Wallfahrt am 23. Juli 2017 wurde der Seelsorger der Deutschen in Niederschlesien Pater Marian Arndt OFM eingeladen.

Die Feierlichkeiten begannen mit einer Prozession vom Fuße des Annabergs zum Sanktuarium. Die Pilger, von denen zahlreiche in Trachten gekleidet waren, sowie Bergleute in ihren Galauniformen zogen mit Gesang und Gebet zum Gnadenort. Die hl. Messe zelebrierte der Apostolische Nuntius Erzbischof Nikolai Eterović, der auch die Predigt hielt.

Am Nachmittag wurde die Vesperandacht mit Liedern, Erwägungen und Gebeten zu Ehren der Muttergottes und hl. Anna gefeiert. Während der Andacht predigte Pater Arndt zum Thema Pilgerschaft. Die Idee des Pilgern, die in der Bibel dargestellt wurde, verglich er mit dem menschlichen Leben. Sowohl die Pilger wie auch alle Menschen in ihrem Leben verfolgen ein Ziel und sind religiös motiviert das Ziel zu erreichen. Die Strapazen der Pilgerschaft stellte der Prediger den schwierigen Momenten im Leben des Menschen gegenüber, besonders in der heutigen Zeit, in der der Mensch oft sein Ziel aus den Augen verliert, was zu Zwiespalt und vielen Gefahren führt.

Pielgrzymka do St. Annaberg w Westfalii

Co roku Ślązacy w Niemczech pielgrzymują do sanktuarium St. Annaberg in Haltern am See w Westfalii. Jest to niemiecki odpowiednik Góry Świętej Anny w Polsce. Do udziału w tegorocznej pielgrzymce w niedzielę 23 lipca 2017 r. został zaproszony duszpasterz niemieckiej mniejszości z Dolnego Śląska o. Marian Arndt.

Celebracja rozpoczęła się procesją, która wyruszyła z parkingu u stóp sanktuarium. Pielgrzymi śpiewali pieśni i modlili się. Wielu z nich ubranych było w stroje ludowe. Nie zabrakło też górników w galowych mundurach. Uroczystą Mszę św. celebrował nuncjusz apostolski w Niemczech ks. abp Nicola Eterović, który również wygłosił kazanie.

Natomiast po południu odprawione zostały nieszpory maryjne, tzn. śpiewano pieśni przeplatane rozważaniami i modlitwami ku czci Matki Boskiej i św. Anny. Nabożeństwo to prowadził O. Marian Arndt OFM i wygłosił kazanie podczas nieszporów. Kaznodzieja skupił się na idei pielgrzymowania przedstawionej w Biblii, porównując je do życia ludzkiego. Zarówno pielgrzymowanie, jak i życie człowieka mają cel i motywację religijną, by cel ten osiągnąć. Trudy pielgrzymowania o. Arndt porównał z trudnymi momentami w życiu człowieka, zwłaszcza we współczesnym świecie, gdzie często traci się z oczu cel życia. Staje się to przyczyną wielu dramatów, rozterek i niebezpieczeństw.

Podczas tej pielgrzymki o. Marian, jak zauważył na marginesie, pierwszy raz głosił kazanie w obecności nuncjusza apostolskiego.