Anna und Andreas sind verheiratet. 

In der  Breslauer Universitätskirche sagten sich am 5. August 2017  das sakramentale „JA“ Anna und Andreas. Obwohl beide  in Deutschland geboren sind, haben sie schlesische Wurzeln. Andreas Familie stammt aus dem Oppelner Schlesien  und Annas Vater  aus der niederschlesischen Hauptstadt Breslau. Diese Tatsache trug dazu bei, dass die Trauung in dieser Kirche stattfand.

Die an das Hauptgebäude der Universität anliegende Jesuitenkirche stellt ein besonders wertvolles und hervorragendes  Beispiel des Barocks  nicht nur in Breslau aber auch in ganz Schlesien dar.

Die Trauungszeremonie führte Pater Marian Arndt OFM der Seelsorger der Deutschen in Niederschlesien. Die Liturgie wurde zweisprachig gehalten, da die meisten Gäste aus Deutschland angereist waren. Die Hochzeit fand im Schloss Lohe (Topacz) in der Nähe von Breslau statt.

Anna i Andreas są małżeństwem

5 sierpnia 2017 roku w kościele pod wezwaniem Imienia Jezus we Wrocławiu sakramentalne „tak” powiedzieli sobie Anna i Andreas. Mimo że urodzeni w Niemczech, oboje mają śląskie korzenie. Andreas pochodzi ze Śląska Opolskiego, a ojciec Anny ze stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. Dlatego też ślub odbył się tutaj, w kościele uniwersyteckim. Przylegający bezpośrednio do gmachu głównego Uniwersytetu kościół pojezuicki to jeden z najcenniejszych i wyjątkowo pięknych przykładów baroku zarówno we Wrocławiu, jak i na Śląsku. Świątynia ta ma jeden z najbogatszych w mieście wystrojów barokowych wnętrza.

Liturgii, podczas której Anna i Andreas zawarli sakrament małżeństwa, przewodniczył o. Marian Arndt OFM. Został on poproszony z uwagi na to, że jest duszpasterzem ludności języka niemieckiego, a większość zaproszonych gości przyjechała z Niemiec. Liturgia zatem była dwujęzyczna z przewagą języka niemieckiego.

Przyjęcie weselne odbyło się w zamku Topacz pod Wrocławiem.