Der Beauftragte des Rates für Migration, Tourismus und Wallfahrten bei der Polnischen Bischofskonferenz Bischof Krzysztof Zadarko organisierte in Warschau eine Tagung der fremdsprachigen Seelsorge am 14. Juni 2017.  Zusammen kamen Priester, die ihre Seelsorge in verschiedenen Sprachen ausüben und berichteten über die Tätigkeit in ihren Gemeinden, darunter war auch Pater Marian Arndt, der Seelsorger der Deutschen in Niederschlesien. Als Gast war der Pressesprecher des Ministeramtes für Ausländer Jakub Dudziak eingeladen.

Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko z ramienia Rady Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zorganizował kolejne spotkanie duszpasterzy obcojęzycznych posługujących wiernym na terenie Polski. Wziął w nim również udział o. Marian Arndt.

Na spotkanie został zaproszony rzecznik prasowy ministerialnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak, który omówił aktualne zagadnienia dotyczące cudzoziemców i migrantów w Polsce.

W drugiej części obrad uczestnicy zreferowali swoją działalność duszpasterską i związane z nią problemy. Ksiądz Biskup Zadarko, w związku z ogólnoeuropejską sytuacją, zalecił zapoznanie się z instrukcją Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących „Erga migrantes caritas Christi”.