Mit Freude haben wir die Nachricht über die Rückkehr der Schwester Ursula nach Breslau entgegengenommen.

Bardzo się cieszymy, że Siostra Ursula jest znowu we Wrocławiu. Władze zakonne zadecydowały, że wróciła do klasztoru kapucynek na Karłowicach.