Der treue Messdiener Jacek, beendete sein Studium mit einer Magister-Diplomarbeit. Jacek studierte Archäologie an der Universität Wrocław / Breslau. Die Schlußprüfungen legte er am 1 März ab, und sofort danach kam er in die Kirche, um bei der deutschen Messe zu dienen. Am Foto mit seiner Schwester Alicja.

Ministrant Jacek, który pilnie służy do Mszy św. w naszym duszpasterstwie, obronił pracę magisterską. Jacek ukończył Instytut Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat jego pracy magisterskiej brzmi: „Wczesnośredniowieczne kaptorgi na ziemiach polskich”. Dla zainteresowanych: kaptorga to rodzaj woreczka lub pudełka noszonego na szyi, w którym umieszczano amulety, pachnidła, a w późniejszym okresie relikwie. Na zdjęciu Jacek ze swoją siostrą Alicją.