Das Domkapitel St.-Jakobus zu Görlitz besuchte Breslau am 8-10. Mai 2016. Am 9. Mai trafen sich die Gäste mit der deutschen Gemeinde.


Kapituła z Görlitz

Kanonicy kapitały katedry w Görlitz odwiedzili Wrocław. W poniedziałek, 9 maja, spotkali się z niemiecką wspólnotą duszpasterską.

Po południu w kaplicy sióstr Jadwiżanek księża kanonicy wraz z przedstawicielami naszego duszpasterstwa uczestniczyli w nabożeństwie majowym. Następnie wspólnie modliliśmy się o beatyfikację sługi Bożego, ks. kanonika Roberta Spiskego.

To nabożeństwo miało również na celu pokazanie naszym gościom miejsca, gdzie katolicka wspólnota niemiecka spotyka się, modli i sprawuje Eucharystię.

Późnym popołudniem księża kanonicy kapitały wrocławskiej oraz kapitały w Görlitz celebrowali Eucharystię w katedrze, w kaplicy Bożego Ciała. Na tę Mszę św. zaproszona była również nasza grupa duszpasterska.

MAr