nathan7-8. November 2014. Überführung der sterblichen Überreste des Bischofs von Troppau nach Branitz. Uroczystość przeniesienia ciała śp. Biskupa Józefa Marcina Nathana z Opavy do Branic, 7 i 8 listopada 2014 r.

Przeniesienie trumny biskupa Josepha Martina Nathana z Opawy do Branic
Doniosła liturgia przeniesienia doczesnych szczątków biskupa Josepha Martina Nathana z czeskiej Opawy do Branic miała miejsce 7 i 8 listopada 2014 roku. Dnia 7 listopada odbyła się ceremonia pożegnania biskupa Nathana w konkatedrze w Opawie. W uroczystościach wziął udział o. Marian. W czasie Mszy świętej celebrowanej w trzech językach zaproszono go do odczytania lekcji mszalnej po niemiecku. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. biskup diecezji ostrawsko-opawskiej František Václav Lobkowicz.
Po uroczystościach w Opawie długa kolumna samochodów towarzysząca karawanowi pogrzebowemu prowadzona przez samochody policyjne i wozy straży pożarnej przejechała przez granicę. Wzdłuż całej trasy na poboczu paliły się lampki i znicze. Tego samego dnia odprawiona została Msza święta w kościele parafialnym w Branicach. Głównym celebransem był ks. arcybiskup Damian Zimoń, a homilię wygłosił ks. biskup opolski Andrzej Czaja.
Najważniejsze uroczystości miały miejsce 8 listopada w Branicach. Po procesyjnym przeniesieniu trumny z kościoła parafialnego do kościoła pw. Świętej Rodziny na terenie szpitala, Mszę świętą uroczyście celebrowało ośmiu biskupów i bardzo wielu kapłanów z Polski, Czech i Niemiec. We Mszy św. uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych. Głównym celebransem był ks. arcybiskup Alfons Nossol, a kazanie wygłosił ks. biskup Jan Kopiec. Centralną częścią uroczystości było złożenie trumny do marmurowego sarkofagu wewnątrz kościoła pw. Świętej Rodziny.
Ksiądz biskup Joseph Martin Nathan otrzymał święcenia kapłańskie w1891 roku we Wrocławiu. Jego najbardziej znanym dziełem jest szpital w Branicach, który powstał w latach 1897–1903 i był rozbudowywany do wybuchu II wojny światowej. Po jej zakończeniu biskup Nathan został zmuszony do opuszczenia Branic. Zmarł w Opawie w Czechach w styczniu 1947 roku.

MAr