Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Bolesławcu

Paul SauerKsiądz Paul Sauer uchodził za zaangażowanego i bogobojnego kapłana, był ostatnim niemieckim proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszej Panny i św. Mikołaja w przedwojennym Bunzlau i pierwszym, który w najtrudniejszych powojennych miesiącach sprawował opiekę nad katolikami i ewangelikami powojennego Bolesławca.
Po wojnie represjonowany przez funkcjonariuszy UB. po przesłuchaniach zmarł 24.06. 1946 w domu sióstr.
Dnia 26 września 2014 odsłonięto obelisk i tablicę pamiątkową upamiętniającą księdza Paula Sauera.
Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy u Sióstr Elżbietanek, gdzie O. Marian Bernard Arndt przewodniczył mszy św. Następnie na dziedzińcu Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu (dawna siedziba Urzędu Bezpieczeństwa) w trakcie uroczystości odsłonięcia o. M. Arndt pobłogosławił tablicę pamiątkową na obelisku.