Am Dienstag den 13. Oktober 2020 in der Nacht (um 2.50 Uhr) verstarb im Alter von 86 Jahren Herr Josef Glowa.

Die Beisetzung wird am Freitag, den 16. Oktober 2020 am Oswitzer Friedhof Breslau um 10.00 Uhr stattfinden.
Um 10.00 Uhr beginnt die hl. Messe in der Friedhofkapelle; man muss – wegen der Pandemie – Abstand halten und Maske tragen.

Herr Josef Glowa war in unserer deutschen Gemeinde sehr bekannt und beliebt. So lange er konnte, nahm er mit seiner Ehefrau Ludgarda an unseren Andachten teil. Die Frau Ludgarda Glowa verstarb im Alter von 85 Jahren am 11. Februar 2019 in Breslau.  

Beten wir für Herrn Josef und seine in Trauer versunkene Familie. Besonders sind die Töchter bekannt.

Zmarł pan Józef Glowa

Smutna wiadomość, zmarł pan Józef Glowa.
Pan Józef, powszechnie znany w naszej wspólnocie, zmarł w wieku 86 lat, w nocy, o godz. 2.50 dnia 13 października 2020.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 16 października 2020 o godz. 10.00 na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
O godz. 10.00 rozpocznie się Msza św. w kaplicy cmentarnej z zachowaniem zwykłych środków higienicznych – odstęp i maseczka (osłona na usta i nos). Możemy również, zjednoczeni w modlitwie, łączyć się duchowo. W późniejszym terminie będziemy uczestniczyć we wspólnej Eucharystii ofiarowanej za ś.p. Józefa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.