Die Wallfahrt nach Wartha trotz der Pandemie hat am 12. Juli 2020 stattgefunden.

Die hl. Messe in der Basilika wurde kurz nach 12.00 Uhr gehalten, einige Minuten warteten wir bis die Messe für die Pfarrgemeinde beendet wurde. Es predigte Prof. Pfarrer Hubertus Drobner. Die Predigt kann man hier anhören.

Die Wallfahrtsmesse wurde per Internet übertragen.


Pielgrzymowanie w czasie pandemii

Nasza pielgrzymka do Barda Śląskiego miała trochę inny wydźwięk, tym niemniej zgromadziliśmy się w bazylice jak co roku, jak co roku Eucharystia miała uroczysty charakter.

Homilię wygłosił ks. prof. Hubertus Drobner. Ponieważ wielu nie mogło wziąć udziału w pielgrzymce, dlatego sensowne jest aby kazania posłuchać tutaj.