Nasz dzielny pielgrzym Stanisław dalej przemierza Rumunię. Z sanktuarium Maria Radna wyszedł 7 grudnia 2019. Natomiast 14 grudnia, wtedy gdy my zgromadzeni w sali u sióstr Najśw. Maryi Panny świętowaliśmy „Adventsfeier”, Stasiu dochodził do Miercurea Sibiului.

Miercurea Sibiului (niem. Reußmarkt), miasto w Rumunii, w okręgu Sybin, zostało założone przez niemieckich osadników z Siedmiogrodu w XII wieku. Nasz pielgrzym odnajduje raz po raz ślady po niemieckich napisach.

Następnego dnia – 15 grudnia dotarł do Sybina. Miasto Sibiu (pol. Sybin, niem. Hermannstadt) został założony w roku 1190 przez niemieckich (saskich) osadników na terenie ówczesnego Królestwa Węgier. W XIV wieku Sybin był już ważnym ośrodkiem handlu, wtedy powstały tu cechy rzemieślnicze.

Miasto było najważniejszym z siedmiu miast, które Transylwanii dały niemiecką nazwę – Siebenbürgen (Siedmiogród). Zwyczajowo w XVII wieku opisywano Sybin jako najbardziej wysunięte na wschód miasto kultury zachodnioeuropejskiej. Stało się ważnym punktem na skrzyżowaniu szlaków pocztowych biegnących na wschód do Turcji i dalej do Persji i Chin.

Dnia 22 grudnia dotarł do większego miasta Braszowa. Brașov (niem. Kronstadt).