„Die Gnade Gottes ist erschienen. Gnade ist gleichbedeutend mit Schönheit. Heute Nacht entdecken wir in der Schönheit der Liebe Gottes auch unsere Schönheit wieder, weil wir die von Gott Geliebten sind. … Die heute Nacht den Hirten verkündete »große Freude« ist wahrlich »des ganzen Volkes«. In jenen Hirten…“ (aus der Predigt des Papstes)

Die Gnade Gotte erscheint auch ganz besonders in der heiligen Eucharistie, deshalb legen die Gläubigen so viel Wert darauf, an eine Liturgie der heiligen Messe teilzunehmen. Am Heiligen Abend den 24. Dezember – Pater Arndt hielt die Christmesse in Muhrau für Kinder und ihre Familien.

Pasterka w Morawie

W Boże Narodzenie papież Franciszek w swej homilii odwoływał się kilkakrotnie do słów Pawła Apostoła: „ukazała się łaska Boga”. Tej świętej nocy ogarnęła ona świat i „niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11). Łaska Boga ukazała się przez wcielenie Syna Bożego, a my doświadczamy jej między innymi przez sakramenty, a szczególnie przez Najświętszy Sakrament – Eucharystię. Pragnienie uczestniczenia w Eucharystii jest wyjątkowo silne w czasie świąt. Dlatego, spełniając prośbę rodziny Pani Melitty Sallai i sporego grona jej krewnych, duszpasterz mniejszości niemieckiej odprawił Mszę świętą pasterską – szczególnie dla dzieci – w dworku w Morawie.