Am 26. November jährt sich zum 162. Male der Todestag von Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff. Aus diesem Anlass wurde am Samstag, dem 23. November, in der Pfarrkirche in Lubowitz ein Gottesdienst gefeiert. Zu der feierlichen Hl. Messe lud Pfarrer Andrzej Styra P. Marian Arndt OFM als Hauptzelebrant und Prediger ein. Außerdem konzelebrierten auch Pfarrer Dr. Henryk Rzega und Pfarrer Jan Szywalski.

Die in zwei Sprachen gehaltene Predigt nahm Bezug zum Tagesevangelium über eine Frau und ihre sieben Männer (Lk 20,27-40) und über das ewige Leben. Das Thema der Predigt war: „Wie hat sich in der biblischen Zeit der Glaube an das ewige Leben entwickelt“.

Diesen Glauben an das ewige Leben finden wir in den Werken des Lubowitzer Meisters. Als Beispiel trug der Prediger P. Marian Arndt das Gedicht „Frühlingsklänge“ vor.

Die feierliche Hl. Messe wurde mitgestaltet durch den Chor „Cäcilie“ aus Kranowitz unter der Leitung von Kornelia Pawliczek-Błońska. Nach der Hl. Messe beteten die Teilnehmer am alten Friedhof für die Verstorbenen. Anschließend fand eine kulturelle Veranstaltung unter dem Motto „162 Jahre nach seinem Tod – immer in unserer Erinnerung“ im Oberschlesischen Eichendorff-Kultur- und Begegnungszentrum statt. Bei der Gedenkfeier hielt Frau Dr. Renata Sput einen Vortrag. Es sang der Chor „Cäcilie“. Die Solisten Izabela Migocz, Ireneusz Miczka sowie der Pianist Jarosław Mrożek gaben zudem ein Konzert mit klassischer Musik.


162 rocznica śmierci mistrza z Łubowic

26 listopada 2019 roku minęła 162 rocznica śmierci poety Josepha Karla Benedikta, hrabiego von Eichendorffa. Z tej okazji w sobotę 23 listopada w kościele parafialnym w Łubowicach odprawiono Mszę św. Do przewodniczenia uroczystej koncelebrze i wygłoszenia homilii został zaproszony o. Marian Arndt OFM. W dwujęzycznej homilii nawiązał on do Ewangelii dnia o siedmiu mężach kobiety i o życiu wiecznym (Łk 20,27-40). Temat wiary w życie wieczne i o jej rozwoju w czasach biblijnych był opatrznościowy we Mszy św. z okazji rocznicy śmierci. Przytoczony wątek biblijny jest obecny także w wielu dziełach mistrza z Łubowic. Kaznodzieja zacytował jako przykład wiersz zatytułowany „Frühlingsklänge” (tłum. o. Joachim Dyrszlag OFM):

„Dźwięki wiosny”
W opactwie dzwonią smutnym dzwonem,
Z doliny echo radość niesie.
Zmarłemu pokój nucą one,
Skowronek śpiewa: Obudźże się!
Ziemi grudy go cicho kryją,
Nowe życie groby zieleni,
Przez kraj się jasne rzeki wiją,
Las snem zmorzony coś sepleni,
Przy smutnych i radosnych dźwiękach,
Jak kraj ogarniam spoglądaniem,
Wszędzie wiosna znowu rozpęka,
Jakby to było zmartwychwstanie.

Liturgię ubogacił śpiew chóru DFK „Cecylia” z Krzanowic pod dyrekcją Kornelii Pawliczek-Błońskiej. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy udali się w procesji na „stary cmentarz”, aby modlić się za zmarłych.

Następnie w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa miała miejsce akademia, którą również uświetnił występ chóru „Cecylia”, a multimedialny wykład pani dr Renaty Sput pt. „Joseph von Eichendorff po swojej śmierci – ciągle w naszej pamięci” rozszerzył naszą wiedzę na temat poety. Ukoronowaniem całej uroczystości był koncert muzyki klasycznej, w którym utwory Schumanna, Straussa, Lehára, Stolza, Kálmána wykonali muzycy-soliści: Izabela Migocz – sopran, Ireneusz Miczka – baryton i Jarosław Mrożek – pianista.