Zu allen Zeiten haben Menschen nach Vorbildern für die eigene Lebensgestaltung Ausschau gehalten. Auch wir Christen verhalten uns ähnlich. Die Heiligen sind für uns Menschen in ihrem Glauben, ihrer christlichen Lebensgestaltung, ihren Mühen und Kämpfen Vorbilder für unser eigenes Leben.

Am Tag nach Allerheiligen, dem 2. November, begehen wir den Allerseelentag, an dem der Verstorbenen gedacht wird. Oft werden bereits am Nachmittag von Allerheiligen, dem arbeitsfreien staatlichen Feiertag, Gebete an den Friedhöfen vorgenommen. Damit ist der Brauch verbunden, die Gräber vor allem mit Lichtern und Blumen besonders zu schmücken.

Am Fest der Allerheiligen und am Allerseelentag feiern wir unsere hl. Messe um 10.00 Uhr. Die hl. Messe am Allerseelentag wird für alle unsere Verstorbenen geopfert.

Wie jedes Jahr fahren wir nach Groß Nädlitz/ Nadolice Wielkie zu einer Gedenkstunde mit einer ökumenischen Andacht im Friedenspark – Soldatenfriedhof. Die Veranstaltung findet am 16.November um 11.00 Uhr statt.

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Łączność pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym, bynajmniej nie ustaje; przeciwnie, według nieustannej wiary Kościoła umacnia się jeszcze dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych…

Nie tylko jednak ze względu na sam ich przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości…

Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych… Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. (Katechizm 955-958).

W uroczystość Wszystkich Świętych, a w tym roku również w Dzień Zaduszny Msze św odprawiamy o godz. 10.00. Do Nadolic Wielkich jedziemy 16 listopada; o godz. 11.00 rozpocznie się w Parku Pokoju ekumeniczne, modlitewne wspomnienie.