Die Liebe zum Wallfahren entspricht so ganz dem Bedürfnis des menschlichen Herzens. Wenn sich der Mensch aus eigener Kraft in seiner nächsten Umgebung keine Hilfe mehr bietet, dann strebt er hin zu den heiligen Orten, von denen er weiß, dass dort seit Jahrhunderten vielen anderen bereits Erfüllung ihrer Bitten gewährt wurde. Und dann verbinden uns ähnliche Gefühle und Erwartungen. Viele Jahre durften wir als Deutsche an einer Wallfahrt in deutscher Sprache nicht teilnehmen. Es war verboten sowohl das Glaubensbekenntnis auf deutsch zu sprechen als auch deutsche Lieder zu singen und auch deutsche Predigten zu hören.

Aus diesen, und vielen anderen Gründen ist eine Wallfahrt der Deutschen sehr wichtig für uns. Während der Wallfahrt wurde auch an den 30.Jahrestag der Wiedereinführung der Gottesdienste in deutscher Sprache durch Bischof Alfons Nossol in Sankt Annaberg erinnert. Damals war das ein Sonntag der 4 Juni. Diese Messe zelebrierte P. Dominikus Kiesch OFM, damaliger Guardian am St. Annaberg, der auch die Predigt in der Sprache der Herzen hielt.

Am 2.06. 2019 zelebrierten den mehrsprachigen Gottesdienst (in Deutsch, Polnisch, Latein und in der Sprache der Roma) der Oppelner Bischof Czaja und der Weihbischof der Diözese Paderborn Matthias König der zugleich Beauftragter der deutschen Bischofskonferenz für die deutschsprachige Seelsorge im Ausland ist. Die Wallfahrt verlief unter dem Motto „Werdet meine Zeugen bis an die Grenzen der Erde“.

In der Gruppe der Konzelebranten feierte den Hochamt auch der Seelsorger der Deutschen in Breslau Pater Arndt . Er kam aus der Hauptstadt Niederschlesiens mit Vertretern der deutschen Gemeinde.

Die Wallfahrt war gleichzeitig Anlass für den Beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius und den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Warschau, Rolf Nikel, nach St. Annaberg zu kommen. Beide richteten Grußworte an die Anwesenden, in denen Sie die Grüße des Bundespräsidenten sowie der Bundeskanzlerin überbrachten. Sie unterstrichen, dass die Heimatverbliebenen ein wichtiges Band der Verbindung zwischen Deutschland und Polen sind.

Auf dem Rückweg wurden wir in Gogolin mit Kaffee und Kuchen bewirtet – danke!


Pielgrzymka mniejszości narodowych na Górę św. Anny

Doroczna pielgrzymka mniejszości narodowych na Górę św. Anny odbyła się jak zwykle w pierwszą niedzielę czerwca. W tym roku był to 2 czerwca.

W ramach wstępnego nabożeństwa pielgrzymów przywitał gospodarz miejsca o. Jonasz Pyka OFM, gwardian klasztoru na Górze św. Anny. Słowa powitania pod adresem przybyłych wypowiedział również przedstawiciel Związku Romów w Polsce Jan Korzeniowski. Natomiast z ramienia mniejszości niemieckiej głos zabrał Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Głównym celebransem Eucharystii był ks. biskup z diecezji Paderborn Matthias König, koncelebrował ks. biskup opolski Andrzej Czaja oraz liczni kapłani, m.in.: ks. Wolfgang Globisch, ks. Edward Gogollok, ks. Paweł Pyrchała, ks. Henryk Rzega, a także o. Marian Arndt. Koncelebrował też kapłan z Ameryki Południowej. Swą posługę liturgiczną pełnił diakon Marek Dziony.

Na początku Eucharystii gościa z Paderborn, kapłanów i wszystkich zebranych przywitał gospodarz diecezji opolskiej ks. biskup Andrzej Czaja. Czytania liturgiczne były odczytywane w kilku językach: pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (1,1-11) po polsku, drugie czytanie z Listu św. Pawła do Efezjan (1,17-23) w języku Romów, natomiast Ewangelia wg św. Łukasza (24,46-53) była wygłoszona po niemiecku. Każde czytanie można było prześledzić w innym, równoległym języku w wydrukowanych zeszycikach liturgicznych z dokładnym programem całej uroczystości. Homilię wygłosił ks. biskup Matthias König [jej tekst można wysłuchać tutaj].

W procesji z darami chleb i wino do liturgii eucharystycznej uczestniczyli przedstawiciele różnych grup. Najbarwniej oczywiście wypadli Romowie.

Liturgię ubogaciły połączony chór dziecięco-młodzieżowy „Brosci Chorus” z DFK Brożec, schola parafii św. Joachima i Anny z Dziewkowic, schola „Con Colore” z DFK Toszek i chór młodzieżowy „Solaris” z dwujęzycznej szkoły w Solarni.

Śpiew zebranych podtrzymywała połączona orkiestra, w której skład weszły: bialska orkiestra dęta z Białej Prudnickiej, orkiestra dęta z Kotulina, orkiestra dęta z Toszka oraz orkiestra dęta DFK z Pokrzywnicy.

W pielgrzymce brali udział przedstawiciele władz lokalnych oraz ambasador Niemiec w Polsce Ralf Nikel. Popołudniową część artystyczną zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe. Tytuł spotkania brzmiał: „XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej”. Brały w nim udział 23 zespoły muzyczne ze Śląska. Nabożeństwo popołudniowe w bazylice ku czci św Anny. poprowadził ks. biskup z Paderborn.