Agata und Jonas wohnen in England. Als sie sich entschieden zu heiraten, wählten sie die Deutsche Seelsorge in Breslau, weil Agata hier geboren ist, ihre Verwandten in der Gegend von Breslau wohnen, und sie beide, Agata und Jonas – eine zweisprachige Zeremonie wünschten. Agata ist Polin, und ihre Gäste verstehen kein Wort deutsch, und Jonas ist ein Deutscher, seine Gäste verstehen kein Wort polnisch. Und noch interessanter, die beiden sprechen miteinander englisch. So friedlich vereinigt sich Europa.

Als Ort an dem sie das Ehesakrament empfangen wollten, haben sie sich für die St. Antonius Kirche in Breslau-Carlowitz entschieden.

Die hl. Messe und die ganze Trauungszeremonie am 4. Mai. 2019 war zweisprachig, oder besser vielsprachig: deutsch und polnisch. Die Vermählungsworte wurden englisch gesprochen. Wir wünschen dem jungen Ehepaar viel Glück und Gottes Segen.


Agata i Jonas

Agata i Jonaszawarli związek małżeński 4 maja 2019 roku w kościele parafialnym pw. św. Antoniego we Wrocławiu. Agata jest Polką, a Jonas Niemcem, jednak oboje mieszkają w Wielkiej Brytanii. Tam się poznali i pokochali.

Gdy kilka miesięcy temu zaczęli załatwiać formalności, przyjechali do naszego biura duszpasterstwa mniejszości niemieckiej we Wrocławiu. Wtedy nie byli jeszcze zdecydowani, w jakim kościele ma odbyć się ceremonia zaślubin. Wprowadziłem ich do naszego franciszkańskiego kościoła pw. św. Antoniego, który był świeżo po remoncie. Powiedziałem wtedy: „Zobaczcie sobie różne kościoły we Wrocławiu, jak się zdecydujecie, proszę mnie zawiadomić”. Po kilku dniach otrzymałem pocztą elektroniczną wiadomość: „Jesteśmy pod wrażeniem, decydujemy się na kościół pw. św. Antoniego na Karłowicach we Wrocławiu. Tu chcemy zawrzeć związek małżeński”.

Nadszedł dzień 4 maja 2019 roku. Do odświętnie udekorowanego kościoła uroczyście wkroczyli nowożeńcy Agata i Jonas. W podniosłym nastroju rozpoczęliśmy wielojęzyczną liturgię: po polsku i po niemiecku, a słowa przysięgi małżeńskiej nowożeńcy wypowiadali po angielsku. W tym języku było również  błogosławieństwo obrączek. Życzymy młodym wiele błogosławieństwa Bożego na każdą chwilę ich wspólnego życia małżeńskiego. Niech na ich przykładzie buduje się pokój między narodami.