Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag am 14. April 2019. Die hl. Messe wird, wie jeden Sonntag um 10 Uhr gehalten. Es ist der zweite Sonntag im Monat, deshalb treffen wir uns nach dem Gottesdienst im Saal.

Am Montag den 15. April 2019 besucht der Seelsorger die Kranken mit den hl. Sakramenten.

Am 18. April 2019 ist Gründonnerstag. Um 15.00 Uhr feiern wir die hl. Messe vom letzten Abendmahl.

Gründonnerstag ist ein Gedenktag der Gründung der Eucharistie und des Priestertums, deshalb feiern wir an diesem Tag die hl. Messe für verstorbenen P. Bernhardin Gerhard Leisner zum 15. Todestag (verstorben am 6. April 2004) und für alle verstorbenen Seelsorger der deutschen Gemeinde (Pf. Alfred Sabisch, Pf. Viktor Mika, P. Bonaventura Hassa, P. Kasjan Gerhard Krafczyk, P. Bertold Josef Altaner) – von der Gemeinde.

Karfreitag halten wir in der deutschen Gemeinde kein Gottesdienst. Die Gläubigen werden ermutigt in ihren Pfarrkirchen an der Liturgie teilzunehmen.

Am 21. April 2019 feiern wir Ostern, Fest der Auferstehung mit dem Hochamt in der Intention der Gemeinde um 10.00 Uhr.
Am 22. April 2019 ist Ostermontag. Die hl. Messe – wie an jedem Feiertag – wird um 10.00 Uhr gehalten.

Die deutsche hl. Messe zu Ostern am 21. April in Waldenburg (Wałbrzych), Landeshut (Kamienna Góra) und Hirschberg (Jelenia Góra) fällt aus – sonst halten wir dort die Messe am 3 Sonntag des Monats. Die Gläubigen sind eingeladen in ihren Pfarrgemeinden an der hl. Messe teilzunehmen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Karwoche und eine gesegnete Zeit – P. Arndt

Zum HEIMATBOTEN Nr 1/2019 /117 Februar, März, April 2019
Wir bitten um Verzeihung, im Programm „Was, wann, wo?” auf  Seite 20. (die Rückseite der Nummer ist immer am einfachsten zu finden) sind Fehler eingetreten.
Die Wallfahrt nach Wartha ist am 14. Juli 2019
und die Wallfahrt nach Albendorf am 11. August 2019
Dann: der Ökumenischer Gottesdienst in der Christophorikirche zusammen mit der deutschen katholischen Gemeinde ist am 30. November 2019

Regel: Die jährlichen Wallfahrten sind immer am zweiten Julisonntag nach Wartha (in diesem  Jahr 14.07.2019) und am zweiten Augustsonntag nach Albendorf (11.08.2019).

Zbliża się Wielkanoc

Zbliżają się najważniejsze święta chrześcijańskie, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Chcemy dać temu wyraz także w naszej wspólnocie w nabożeństwach, liturgii i w wielkanocnych zwyczajach.

Niedziela Palmowa wypada w drugą niedzielę miesiąca, zatem po Mszy św. spotykamy się w sali u sióstr. 15 kwietnia, w Wielki Poniedziałek, będą odwiedziny chorych z sakramentami.

Poza Mszą św. sprawowaną w każdą niedzielę będziemy celebrować uroczystą Eucharystię jako pamiątkę jej ustanowienia w Wielki Czwartek, 18 kwietnia o godz. 15.00. Ta Msza św. będzie ofiarowana za kapłanów, a zwłaszcza za zmarłych księży z naszego duszpasterstwa: ks. Alfreda Sabischa, ks. Ludwika Viktora Mikę, o. Bonawenturę Hassę, o. Kasjana Gerharda Krafczyka, o. Bertolda Józefa Altanera oraz w 15 rocznicę śmierci o. Bernardyna Gerharda Leisnera.

Uroczysta Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania 21 kwietnia sprawowana będzie jak w każdą niedzielę o godz. 10.00; tak samo w Poniedziałek Wielkanocny 22 kwietnia o godz. 10.00.

W Wałbrzychu, Kamiennej Górze i Jeleniej Górze w Wielkanoc dnia 21.04.2109 Msza św. jest odwołana. Wierni uczestniczą w uroczystościach zmartwychwstania w swoich kościołach parafialnych.

Już teraz życzę głębokiego przeżycia tajemnicy paschalnej.

Doroczne pielgrzymki są w drugą niedzielę lipca do Barda Śl. (w tym roku 14.07.2019) a w drugą niedzielę sierpnia do Wambierzyc (11.08.2019). W gazetce “Heimatbote” nr 117 błędnie podano datę pielgrzymki do Barda. Przepraszamy

Berg der Kreuze Litauen