St. Hedwig-Stiftung Partnerschaften Dortmund-Breslau-Lemberg

Am Samstag, dem 19. Januar 2019 fand das Weihnachts-Jahrestreffen der St. Hedwig-Stiftung Partnerschaften Dortmund-Breslau-Lemberg statt. Es begann mit einem Gottesdienst in der St. Bonifatius Kirche. Nach der Messe wurden alle Teilnehmer zur gemeinsamen Begegnung in den Pfarrgemeindesaal (im ehemaligen Klein-Bahn-Bahnhof) eingeladen. Dabei hat man die aktuelle Tätigkeiten, Pläne und Probleme vorgestellt und besprochen. An diesem Treffen nahmen auch Pater Marian Arndt und Frau Rita Szczepanik aus der deutschen katholischen Gemeinde teil.

St. Hedwig-Stiftung

Am 13.12.1981 wurde in Polen das Kriegsrecht verhängt. Die politische Situation intensivierte die Solidarität der Hilfe. Propst Paul Montag aus der Kath. Propsteigemeinde St. Johannes Baptist in Dortmund ließ es sich nicht nehmen, selber einen LKW mit Hilfsgütern nach Breslau zu steuern. Die Hilfsbereitschaft in den Dortmunder Partnergemeinden für Breslau war riesig. 70 Tonnen Lebensmittel und Medikamente gingen am Palmsonntag 1982 an die 38 Partnergemeinden, zusammen mit einer Osterkerze für jede Gemeinde – als Zeichen der gemeinsamen Hoffnung.

Nach der Wahl von Tadeusz Mazowiecki im Jahre1989 zum ersten nichtkommunistischen Ministerpräsidenten und dem Bekenntnis der Bundesregierung zu einer propolnischen Politik stand der Weiterentwicklung der Gemeindepartnerschaften nichts mehr im Wege. 1991 konnte die Gründung der St. Hedwig-Stiftung im Breslauer Rathaus gefeiert werden. Alle drei Jahre fand eine gemeinsame deutsch-polnische Stifterversammlung statt, bei der ein Austausch zwischen Breslau und Dortmund – auch über die eigene Partnergemeinde hinaus – möglich war.

Nach dem großen Engagement von Propst Montag, übernahm Propst A. Coersmeier im Jahr 2003 diese Funktion. Seit 2009 hat der Breslauer Bischof Andrzej Siemieniewski diese Funktion inne.

Im September 2015 wurden die Weichen für eine neue Zukunft der St. Hedwigstiftung gestellt, die künftig schwerpunktmäßig in Breslau angesiedelt und nach Lemberg in der Ukraine ausgerichtet sein wird.

In Dortmund besteht seit Anfang 2012 der Förderverein der St. Hedwig-Stiftung. Er wird auch in Zukunft die Arbeit der Stiftung mit gestalten und unterstützen und bisherige Projekte zwischen Dortmund und Breslau fortsetzen.

Spotkanie opłatkowe Fundacji św. Jadwigi

19 stycznia 2019 roku Fundacja Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska św. Jadwigi na swoje doroczne spotkanie zaprosiła również o. Mariana jako przedstawiciela duszpasterstwa niemieckiego. Rozpoczęto Mszą św. w kościele p.w. św. Bonifacego. Dziękowano Panu Bogu za wszystkie dary i łaski otrzymane w minionym roku, proszono o błogosławieństwo dla dalszej pracy i modlono się za zmarłych działaczy fundacji. Po Mszy św. podczas agapy o charakterze opłatkowym w sali w domu parafialnym omówiono bieżące sprawy i przedstawiono plany na przyszłość.

Fundacja św. Jadwigi

Na początku lat 70. XX w. Ruch Bensberger Kreis z Dortmundu nawiązał kontakty z przedstawicielami Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Regularnie organizowano seminaria polsko-niemieckie. Dortmundczycy i wrocławianie mieli okazję poznać się, a spotkania te zaowocowały prawdziwymi, głębokimi przyjaźniami.

Wybuch stanu wojennego i stopniowe załamanie się polskiej gospodarki były dla Polaków okresem bardzo trudnym, lecz właśnie wtedy niemieccy przyjaciele nie pozostawili polskich znajomych bez wsparcia, organizując pomoc obejmującą swym zasięgiem wielu mieszkańców Wrocławia. Gest ten miał nie tylko znaczenie materialne, ale okazał się przełomowym w procesie pojednania między Polakami a Niemcami jako znak ogólnoludzkiej jedności wypływającej z jednej chrześcijańskiej wiary. W parafiach w Dortmundzie przeprowadzano zbiórki pieniężne oraz darów i przesyłano je partnerskim parafiom we Wrocławiu, także w okresie stanu wojennego. Nadsyłano przede wszystkim żywność, w tym odżywki dla dzieci i lekarstwa. Obok pomocy materialnej napływającej z Dortmundu niewątpliwe znaczenie miała dla Polaków świadomość, że w obliczu kryzysu gospodarczego, a także ucisku politycznego nie zostali oni pozostawieni sami sobie. Pomoc materialna, ale również kontakty w wymiarze pojednania mogły być najowocniejsze na płaszczyźnie konkretnych międzyludzkich spotkań. Tak zrodziła się idea partnerstwa między parafiami Dortmundu i Wrocławia – idea realizowana przez Fundację św. Jadwigi.

Zmiany w Europie zaowocowały pomysłem przenoszenia doświadczeń zdobytych przez Polaków i Niemców dalej na wschód, dlatego od roku 2015 Fundacja objęła swoją działalnością charytatywną i edukacyjną również teren Ukrainy.