Die deutsche evangelische Gemeinde feierte den Jubiläumsgottesdienst zu 60 Jahresfeier der Wiedereinweihung der St. Christophorikirche. Gleichzeitig, in derselben Andacht, wurden die Glasfenster der Vier Märtyrer des 20. Jahrhundert eingeweiht.

Die Christophorikirche wurde nach dem II Weltkrieg wiederaufgebaut und ist heute die Hauptkirche der deutschen evangelischen Gemeinden für ganz Polen geworden. Damals bei dem Aufbau, war es nicht möglich die Fenster der Kirche wiederherzustellen wie es sich für eine gotische Kirche gehört.

Die deutsche evangelische Gemeinde beschloss für das Jubiläum die Fenster neu zu gestalten. Die Fenster im Hauptschiff bekamen Repliken von alten Wappen der Breslauer und der schlesischen Familien.

Zwei weitere Fenster, hinter dem Altar, sind den Märtyrern des Nationalsozialismus gewidmet, nämlich: Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein – hl. Teresia Benedikta vom Kreuz, Maksymilian Kolbe OFM und Juliusz Bursche. Sie haben ihren Mut die Wahrheit zu sagen mit ihrem Leben bezahlt.

Die ersten Entwürfe der Fenster stammen von Prinzessin Elisabeth Biron von Curland und die Ausführung bereitete der Künstler Marcin Czeski vor.


Jubileusz kościoła św. Krzysztofa korr Dakota

W kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu 14 grudnia 2018 roku miało miejsce uroczyste nabożeństwo okazji 60-lecia rekonsekracji kościoła. Powtórna konsekracja, dokładnie 60 lat temu, nastąpiła po odbudowie ze zniszczeń wojennych.

Jednocześnie w trakcie jubileuszowej liturgii zostały odsłonięte witraże „Czworo Męczenników XX wieku”. Są na nich przedstawieni od lewej: Dietrich Bonhöffer, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża, św. Maksymilian Kolbe OFM i Juliusz Bursche.

Dietrich Bonhöffer (1906–1945) niemiecki, ewangelicki duchowny i teolog, czynnie zwalczający nazizm. Działał w tzw. Kościele Wyznającym, ewangelickiej organizacji opozycyjnej przeciwko narodowemu socjalizmowi (Bekennende Kirche). Pierwszy „synod” tej organizacji odbył się na Dolnym Śląsku, w tymże kościele św. Krzysztofa. Bonhöffer urodził się we Wrocławiu, a zamordowany został w obozie we Flossenburgu 9 kwietnia 1945 roku. Na witrażu jest przedstawiony jako teolog z otwartą księgą.

Edyta Stein, św. Teresa Benedykta od Krzyża (1891–1942), z pochodzenia była Żydówką urodzoną we Wrocławiu. Zdobyła wykształcenie filozoficzne. W 1922 została ochrzczona w Kościele katolickim. W roku 1933 wstąpiła do Karmelu. W klasztorze nadal pracowała naukowo jako teolog i filozof. Ewangelicy bardzo cenią sobie jej teologię krzyża. Edyta Stein została zamordowana w Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942 roku. Na witrażu jest przedstawiona z krucyfiksem.

Ojca Maksymiliana Kolbe (1894–1941) nie trzeba specjalnie przedstawiać. W niemieckiej parafii św. Krzysztofa przyjmuje się, że jego ojcem był Niemiec. W roku 1910 Maksymilian Kolbe wstąpił do franciszkanów konwentualnych. Obronił doktorat z filozofii i teologii, interesował się także matematyką i fizyką. W latach 1931–1935 pracował jako misjonarz w Japonii. Został zamordowany 14 sierpnia 1941 roku. Na witrażu przedstawiony jest z dwiema koronami: białą i czerwoną.

Juliusz Bursche (1862–1942) był biskupem ewangelicko-augsburgskiego Kościoła w Polsce, a wcześniej superintendent w Królestwie Polskim. Był cenionym kaznodzieją i organizatorem życia religijnego, wielkim polskim patriotą. Potępiał i aktywnie występował przeciwko reżimowi nazistowskiemu i ideologii Hitlera, m.in. w listach pasterskich, które były odczytywane z ambon ewangelickich w Polsce. Juliusz Bursche został aresztowany 3 października w 1939 roku. W więzieniu był torturowany. Został zamordowany 20 lutego 1942 roku w Berlinie-Moabicie. Na witrażu jest przedstawiony z Biblią w ręku.

Kazanie wygłosił biskup kościoła Jerzy Samiec. Liturgii przewodniczył biskup ewangelickiej diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel i proboszcz parafii św. Krzysztofa Andrzej Fober wraz z proboszczem parafii partnerskiej z Aschaffenburga, ks. Matthiasem Leibachem.
Liturgii towarzyszył chór „Zeggerteum” parafii św. Krzysztofa, instrumenty dęte, kotły i organy pod kierownictwem dyrektora muzycznego i organisty parafii św. Krzysztofa Tomasza Kmity-Skarsgårda.

Nabożeństwo zwieńczyły przemówienia gości. Głos zajęła pani Beata Gardawska, potomkini biskupa Burschego, następnie były wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl oraz konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec Hans Jörg Neumann.

Po nabożeństwie pod tablicą pamiątkową w zewnętrznej ścianie kościoła wieńce złożyli były wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, konsul generalny Niemiec Hans Jörg Neumann oraz biskup diecezji Waldemar Pytel.

Tekst na tablicy:

Niech będzie cześć i chwała
Trójjedynemu Bogu,
a wieczna pamięć Tym, którzy
Przybytek ten Pański wznieśli,
przez wieki pielęgnowali,
a po ostatniej wojnie odbudowali.
W 750-lecie kościoła,
60-lecie jego rekonsekracji,
a także w 500-lecie reformacji
parafianie
1267 – 1517 – 1958 – 2017 – 2018