W roku liturgicznym i w kalendarzu duszpasterskim niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń jest ekumeniczne „świętowanie adwentowe” (Adventsfeier). Organizowane jest zawsze przez nasze katolickie duszpasterstwo, a zapraszani są przedstawiciele niemieckiej ewangelickiej parafii św. Krzysztofa. Niezwykłej wagi nabrało ono przez wymiar wspólnotowy. W tym roku Adventsfeier świętowaliśmy 15 grudnia w sali u sióstr Maryi Niepokalanej przy ul. Kard. B. Kominka. Niemiecki Konsulat Generalny był reprezentowany przez panią kanclerz Martinę Hebel. Śpiewy prowadził chór „Freundschaft” z Wałbrzycha. Dziękuję klerykom, fratrom Dydakowi i Dolindo za pomoc.

MAr