Inauguracja roku akademickiego

Październik to miesiąc, w którym wszystkie wyższe uczelnie w Polsce rozpoczynają rok akademicki. Dotyczy to również seminariów duchownych.

Franciszkańskie Seminarium Duchowne przy klasztorze Braci Mniejszych we Wrocławiu Karłowicach, w którym wykłada również o. Marian, rok akademicki uroczyście rozpoczęło 6 października.

Inauguracja roku akademickiego WSD Salwatorianów w Bagnie

Inauguracja roku akademickiego w zaprzyjaźnionym seminarium ojców salwatorianów w Bagnie miała miejsce 10 października. Podczas tej uroczystości o. Marian reprezentował macierzyste Studium Filozoficzno-Teologiczne. Został oddelegowany do tej roli przez rektora, o. Wawrzyńca, jako ojciec duchowny. Ojciec Marian bardzo chętnie pojechał do Bagna, ponieważ ponad 30 lat temu prowadził tam wykłady z Pisma Świętego. Ponadto ma tam wielu zaprzyjaźnionych salwatorianów.

W uroczystość Matki Zbawiciela 11 października w Seminarium Duchownym Salwatorianów odbyła się inauguracja roku akademickiego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Józef Figiel SDS – przełożony polskiej prowincji salwatorianów. Następnie miała miejsce akademia, ks. Rektor Roman Słupek SDS przywitał zebranych gości, profesorów i dobrodziejów naszego seminarium; ks. Tomasz Raćkos SDS – dyrektor studiów odczytał sprawozdanie z minionego roku akademickiego i nastąpiła immatrykulacja. W poczet studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu kleryków pierwszego roku przyjął o. Jerzy Tupikowski CMF – prorektor ds. studenckich. Tradycyjny wykład inauguracyjny wygłosił ks. Mariusz Rosik – biblista.

Na uwagę zasługuje budynek seminaryjny w Bagnie. Mieści się on w dawnym barokowym XVIII-wiecznym pałacu, który w 1930 r. trafił w ręce Zgromadzenia Salwatorianów, a w 1945 r. osiedlili się w nim polscy salwatorianie. Od 1953 r. w pałacu znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów i ich klasztor. W środku zachowała się barokowa klatka schodowa wykonana z drewna i kamienny, ozdobny kominek z tego samego okresu. Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze: Nowy Zamek z 1913 r. (obecnie mieści się w nim dom zakonny), garaż z bramą z 1913 r., stróżówka z bramą z 1913 r., altana żeliwna z 1905 r., dom ogrodnika z 1910 r., zabytkowy park krajobrazowy wokół pałacu o powierzchni ok. 5 ha z rzadko spotykanym, wiekowym drzewostanem.