Am 31. Oktober 2018 ist im Pflegeheim der Franziskanerinnen in Breslau Frau Edeltraud Bartsch verstorben.
Zmarła Pani Edeltraud Maria Bartsch. 

Frau Bartsch ist am 29. Dezember 1928 in Breslau geboren. Das ganze Leben ist sie dieser Stadt treu geblieben. Die Bestattung fand am Dienstag dem 6. November 2018 am Laurentius-Friedhof (in der Bujwida Straße) statt.
Frau Edeltraud Bartsch hatte keine Familie und lebte allein, trotzdem nahmen überraschend viele Trauergäste an der Bestattung teil. Das zeugt davon, wie beliebt die Verstorbene war.
Die Trauerzeremonie, die der Deutschenseelsorger Pater Arndt zweisprachig geführt hat, begann mit der hl. Messe in der Friedhofskapelle. Nach der Eucharistie begaben sich alle in einer Prozession zum Grab.
Im Namen der deutschen katholischen Seelsorge, bedanke ich mich bei den Freunden der Verstorbenen für die Sorge und Pflege in der letzten Zeit; den Schwestern der Pflegestation und nicht zuletzt bei allen für die Teilnahme an der Trauerliturgie.

Pogrzeb Edeltraud Marii Bartsch

W wieku 90 lat zmarła pani Edeltraud Maria Bartsch. Pogrzeb odbył się 6 listopada 2018 roku na cmentarzu przy ul. Bujwida (dawny cmentarz św. Wawrzyńca). Pani Bartsch była jedną z niewielu ostatnich żyjących rodowitych wrocławianek. Pamiętała okres przedwojenny i trudne czasy oblężenia twierdzy Breslau. Po wojnie pozostała sama. Nie miała rodzeństwa ani żadnej rodziny. Pani Bartsch ostatnie lata życia spędziła w Domu Opieki u Sióstr Franciszkanek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu.
W ceremonii pogrzebowej uczestniczyła grupa z naszej wspólnoty duszpasterskiej, wiele sióstr franciszkanek oraz personel domu opieki. Ponadto w liturgii wzięli udział dawni znajomi, przyjaciele i sąsiedzi zmarłej. Było również małżeństwo, które od 20 lat szczególnie przyjaźniło się z panią Bartsch. Poznali się przed laty, gdy Marysia, jak ją nazywali, szukała kogoś, kto by się nią zaopiekował. W tym kontekście zrozumiałe stają się słowa umieszczone na tabliczce na krzyżu: Maria, która nas wybrała. Ceremonia pogrzebowa została odprawiona w dwóch językach. W swoich modlitwach nie zapominajmy o naszej drogiej Edeltraud Marii Bartsch.

MAr