Dir evangelische Pastoren in Baden-Württemberg nennt man Pfarrer. Eine Gruppe 20 evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrern aus Baden-Württemberg mit Herrn Klaus Melcher auf der Reise nach Schlesien, hatten im Programm auch einen Besuch im Franziskaner-Kloster in Carlowitz. Während des Treffens im Refektorium, berichtete P. Arndt über die Deutsche Seelsorge in Schlesien und über die Deutsche Minderheit in Polen. Anschließend hielten wir ein gemeinsames Gebet in der Klosterkapelle geführt von der Dekanin der evangelischen Besuchern. 

Pastorzy

Grupa duchownych z Badenii-Wirtembergii (niem. Baden-Württemberg) zwiedzająca Wrocław miała również w programie odwiedziny w karłowickim klasztorze Franciszkanów. O wyjątkowości tej grupy świadczy fakt, że byli to wyłącznie duchowni ewangeliccy – pastorzy i pastorki. Spotkanie z duszpasterzem mniejszości niemieckiej miało miejsce w refektarzu klasztornym przy prostym poczęstunku. Nasi goście byli zainteresowani duszpasterstwem katolickim mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku, historią klasztoru Franciszkanów we Wrocławiu oraz historią Śląska i franciszkanów.

Grupa liczyła ok. 20 osób. Po spotkaniu goście udali się do kaplicy klasztornej, gdzie odprawiono nabożeństwo z czytaniem i rozważaniem Pisma Świętego. W ten sposób ekumenizm nabiera konkretnych kształtów.