Auch dies Jahr, wie immer am zweiten Sonntag Juli, pilgerten wir nach Wartha. Feierlicher Gottesdienst versammelte uns in der Basilika. Es predigte Pfarrer Professor Hubertus Drobner. Hauptzelebrant war P. Marian Arndt. Mit vielen Pilgern kamen die größten Gruppen aus Beuten, Oppeln, Breslau, Waldenburg, Chrosczütz / Chróścice, Guttentag / Dobrodzień und Ratibor. Individuelle Pilger kamen nicht nur aus verschiedenen Teilen Schlesiens, aber auch Deutschland. Die musikalische Seite der Liturgie bereicherte der Chor „Heimat“ aus Ostroppa.

Pielgrzymka do Barda Śląskiego w tym roku już należy do historii. Bardzo dziękujemy wszystkim którzy uczestniczyli w tegorocznej pielgrzymce i ubogacili liturgię.

Pielgrzymka do Barda Śląskiego

Tradycyjnie, jak co roku, w drugą niedzielę lipca pielgrzymowaliśmy do sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim. Na spotkanie przybyły grupy z diecezji wrocławskiej, opolskiej, gliwickiej, świdnickiej, a także indywidualni pielgrzymi z Niemiec oraz różnych stron Polski i świata.

Formularz mszalny i czytania uroczystej Eucharystii nieprzypadkowo pochodziły ze święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ jest to święto patronalne tamtejszej bazyliki.

Głównym celebransem uroczystej mszy św. był o. Marian, a gościem honorowym ks. prof. Hubertus Drobner, który wygłosił kazanie. Nawiązał w nim do Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny u św. Elżbiety i skoncentrował się na hymnie Magnificat „Wielbi dusza moja Pana”. Hymn ten zapisany przez ewangelistę Łukasza śpiewa Maryja przy spotkaniu ze swoją krewną Elżbietą.

Całą liturgię ubogacił swoim śpiewem chór HEIMAT z Ostropy. Historia tego chóru sięga 1992 roku. W jego repertuarze od samego początku dominują pieśni ludowe i sakralne. Chórzyści śpiewają w wielu językach, głównie po polsku i niemiecku, a także w języku łacińskim, angielskim i włoskim.

Eucharystia zakończyła się nabożeństwem sakramentalnym z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i indywidualnym uczczeniem cudami słynącej figury.

Po południu każda grupa miała swój własny program, a my wracając do Wrocławia, zwiedziliśmy Krzywą Wieżę w Ząbkowicach Śląskich.

MAr