3 czerwca 2018 r., mimo niepewnej pogody, około 2 tysięcy pielgrzymów wzięło udział w pielgrzymce mniejszości narodowych i etnicznych na Górę św. Anny. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli głównie Ślązacy i Niemcy, ale byli także Romowie i Czesi. Przybyli nie tylko pielgrzymi z regionu, ale także przedstawiciele ziomkostw z Monachium i Norymbergii, również Niemców z czeskiego Hlučina oraz goście, w tym ambasador Niemiec w Warszawie Rolf Nikel. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie mniejszości niemieckiej ze Śląska Opolskiego. Katolickie duszpasterstwo języka niemieckiego z Wrocławia i Dolnego Śląska było reprezentowane przez naszych przedstawicieli.

Pielgrzymkę rozpoczęto modlitwą w intencji młodego pokolenia, a następnie mszą świętą, której przewodniczyli arcybiskup Bambergu Ludwig Schick i biskup opolski Andrzej Czaja.

Arcybiskup Schick w swoim kazaniu podjął ideę tegorocznej pielgrzymki: „Dar jedności w Duchu Świętym – niech będzie z wami wszystkimi”. Wspomniał również, że już kilkakrotnie odwiedził Polskę, więc wie, że jest ona krajem zróżnicowanym. „Bóg chce różnorodności i szanuje ją” – powiedział arcybiskup Schick, przypominając też, że mniejszości narodowe i etniczne od dawna żyją wokół nas.

Podczas mszy świętej ze słowem powitalnym do pielgrzymów zwrócili się także: biskup opolski Andrzej Czaja, ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel i przewodniczący Związku Niemieckich Towarzystw Społeczno-Kulturalnych Bernard Gaida.

Następnie przy Domu Pielgrzyma odbył się przegląd dziecięcych oraz młodzieżowych zespołów śpiewaczych mniejszości niemieckiej. Pielgrzymka zakończyła się w bazylice nabożeństwem ku czci św. Anny.

Po uroczystościach pani Bernadeta Szyszka zaprosiła naszą delegację do Gogolina na poczęstunek.