Bei der Polnischen Bischofskonferenz gründete man vor einigen Jahren den Rat für Migration, Tourismus und Wallfahrten. Der Vorsitzender dieses Rates Bischof Krzysztof Zadarko organisierte auch in diesem Jahr in Warschau eine Tagung der fremdsprachigen Seelsorger. Unter den Teilnehmern war auch Pater Marian Arndt OFM, der Seelsorger der Deutschen in Niederschlesien. Die Tagung fand im Gebäude des Sekretariats der Bischofskonferenz statt.

Die Seelsorger wollen durch ihre Tätigkeit eine Antwort den Erwartungen der Kirche geben. Diese Erwartungen sind in der Instruktion des Päpstlichen Rates der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs: „Erga migrantes caritas Christi“ (Die Liebe Christi zu den Migranten) von 2004 verfasst.


Spotkanie duszpasterzy obcojęzycznych 

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski 13 czerwca 2018 roku spotkali się duszpasterze posługujący w diecezjach wiernym obcojęzycznym, obcokrajowcom i mniejszościom etnicznym. W spotkaniu wziął udział o. Marian Arndt. Doroczny zjazd organizuje Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, a przewodniczy mu ks. biskup Krzysztof Zadarko. W naszym kraju systematycznie rośnie liczba obcokrajowców i dlatego mierzymy się w tym względzie z wyzwaniem duszpasterskim i ewangelizacyjnym. Wymaga to coraz większych kompetencji, a środowisko duszpasterzy obcojęzycznych jest pewną odpowiedzią na oczekiwania obcokrajowców i na nauczanie Kościoła zawarte w watykańskiej instrukcji duszpasterskiej „Erga migrantes caritas Christi” z 2004 roku.

W pierwszej części spotkania przedstawiono program otwarcia kilku centrów integracyjnych dla imigrantów, głównie z nastawieniem na przybyszy z Ukrainy. Projekt będzie organizowany przez Caritas Polska we współpracy z urzędami wojewódzkimi. Następnie, w drugiej części spotkania, duszpasterze obcojęzyczni wymieniali się swymi doświadczeniami.

MAr