Papst Franziskus schreibt: „Tatsächlich sind die Mütter das stärkste Gegenmittel gegen die Verbreitung des egoistischen Individualismus. Sie sind es, die die Schönheit des Lebens bezeugen. Zweifellos wäre eine Gesellschaft ohne Mütter eine unmenschliche Gesellschaft, denn die Mütter wissen stets, auch in den schlimmsten Augenblicken, Zärtlichkeit, Hingabe, moralische Kraft zu bezeugen. Die Mütter geben oft auch den tiefsten Sinn der Glaubenspraxis weiter: In den ersten Gebeten, in den ersten Gesten der Frömmigkeit, die ein Kind erlernt. Ohne die Mütter gäbe es nicht nur keine neuen Gläubigen, sondern der Glaube würde einen Großteil seiner einfachen und tiefen Wärme verlieren. Liebe Mütter, danke, danke für das, was ihr in der Familie seid, und für das, was ihr der Kirche und der Welt schenkt.“ (Papst Franziskus „Amoris Laetitia“ 174).

Zum Muttertag bekamen die Mütter besondere Aufmerksamkeit in unserer Seelsorge. Sie wurden in den Fürbitten und Wünschen bedacht, und nach dem Segen bekam jede Frau in der Kirche eine rote Rose. 

Zum Muttertag wünsche ich allen Müttern Gottes Segen, Glück und Zufriedenheit in den Familien. Wunsche Freude im Alltag und gute Gesundheit und alles erdenklich Gute. Zum Muttertag denke ich auch an alle die Mutter die bereits zum Herrn gegangen ist; Gott gebe ihnen die ewige Freude als Lohn für die Mütterliche Mühe, für die aufopferungsvolle Arbeit, für die Liebe.

Pater Marian Arndt


Dzień Matki

„W istocie, matki są najsilniejszym antidotum na szerzenie się egoistycznego indywidualizmu. One dają świadectwo o pięknie życia! Niewątpliwie, społeczeństwo bez matek byłoby społeczeństwem nieludzkim, ponieważ matki zawsze, również w najgorszych momentach, potrafią dawać świadectwo czułości, poświęcenia, siły moralnej. Matki często przekazują również najgłębszy sens praktykowania religii: pierwsze modlitwy, pierwsze gesty pobożności, których uczy się dziecko. Bez matek nie tylko nie byłoby nowych wiernych, lecz wiara straciłaby sporą część swojego prostego i głębokiego ciepła. Drogie mamy, dziękuję wam, dziękuję za to, czym jesteście w rodzinie, i za to, co dajecie Kościołowi i światu” (Papież Franciszek, Amoris laetitia 174).

Tradycyjnie, w drugą niedzielę maja, w kalendarzu niemieckim przypada Dzień Matki. Nam ta okoliczność bardzo odpowiada, ponieważ w niedzielę mamy możliwość złożenia życzeń wszystkim matkom. W tym roku ten dzień wypadł 13 maja. W czasie mszy św. modliliśmy się za matki, matki matek, czyli babcie, nie pominęliśmy także tych, które już odeszły z tego świata. Po mszy św. o. Marian złożył życzenia wszystkim obecnym matkom i aby żadnej z nich nie pominąć, każdej pani wręczył czerwoną różę.

Od kilku miesięcy opatrznościowo program tak się układa, że w drugą niedzielę miesiąca spotykamy się w sali na małym poczęstunku (kawa i ciasto). Jest okazja, by porozmawiać, złożyć sobie życzenia, podzielić się przeżyciami, po prostu, pobyć razem jak w rodzinie.

Tej niedzieli cieszyliśmy się również obecnością grupy studentów z Niemiec.  

MAr