„Wiederum kommen die Tage, die dem heilbringenden Leiden Jesu Christi und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes, es naht das Fest der Erlösung…“ – lauten die liturgischen Texte. 

Zu diesen Tagen, herzlichste Wünsche: Gesundheit und Gottes Segen. Der auferstandene Herr möge uns innerlichen Frieden und wahre Freude schenken. Grüße und Wünsche von der deutschen Gemeinde in Breslau.


Wielkanoc

Serdeczne życzenia świąteczne: zdrowia, pokoju i radości.

Ksiądz arcybiskup Alfons Nossol w rozmowie z ks. Janem Szywalskim (opublikowanej w „Nowinach Raciborskich” nr 13 z 27.03.2018 r.) między innymi powiedział: „Chrześcijaństwo jest w ostatecznej fazie zwycięstwem życia, wszelkie krzyże, które na nas spadają, kończą się Wielkanocą. Chrześcijanin jest człowiekiem wielkanocnym. Chrystus, który mocą Ducha Świętego począł się w łonie Maryi, mocą tegoż Ducha zmartwychwstał. Jego siłą uobecniają się wydarzenia Chrystusowe. Nie możemy cofnąć historii, ale historyczne wydarzenia możemy uobecniać mocą Ducha Świętego. My, kapłani, możemy żyć Jego natchnieniem oraz uświadamiać wiernych, że idziemy w kierunku zwycięstwa, nawet nad śmiercią”.

W tym okresie modlimy się w liturgii: „Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, doszli do szczęścia wiecznego”. Tego serdecznie życzę, abyśmy się nie zatrzymywali na świętowaniu, lecz aby obchody uroczystości Zmartwychwstania budziły w nas tęsknotę za prawdziwym życiem, za życiem wiecznym. Radujmy się!

Pozdrawiam, o. Marian Bernard Arndt.