Wir kamen am 8. März 2018 zusammen um eine Bibelstunde zu halten.

Das wesentliche Thema kam von den Besinnungstagen. P. Arndt hat über die wichtigsten Ereignisse dieser Tage berichtet, weil nicht alle an den Besinnungstagen teilnehmen konnten, und es ist schon wichtig, so vielen wie möglich diese Gedanken näher zu bringen.

Vor allem haben wir die Methode „Bibel-Teilen“ noch einmal überlegt. Das Sieben-Schritte Bibel-Teilen ist eine Gebetsschule:

 1. Einladen. Wir werden uns bewusst, dass Gott in unserer Mitte ist. Wer möchte dies in einem Gebet zum Ausdruck bringen?
 2. Lesen. Wir lesen den Text. Eventuell reihum jede und jeder einen Vers oder abschnittsweise, möglichst nicht nur der Leiter!
 3. Verweilen. Keine „Predigt“! Keine Diskussion! Jede und jeder kann Worte oder einen Satz aus dem Bibeltext laut aussprechen, von dem er oder sie sich betroffen fühlt. Noch nicht begründen! Dabei entstehen oft Mehrfachnennungen, und auch die Reihenfolge ist frei. Wir lesen den Text noch einmal im Zusammenhang laut.
 4. Schweigen. Für eine fest umrissene Zeit (!) lassen wir Gott in der Stille zu uns sprechen.
 5. Teilen. Nun kann jede und jeder etwas zu den Worten sagen, bei denen er oder sie hängen geblieben ist (Punkt 3). Gibt es etwas, was unser Herz berührt? In der Ich-Form sprechen. Kein Streitgespräch.
 6. Handeln. Was will der Gott, das wir tun sollen? Welches Wort nehmen wir mit in unseren Alltag? Was ergibt sich für mich aus dem Bibeltext? Wo möchte ich im Alltag dran bleiben, eventuell Handeln, Situation verändern…
 7. Beten. Wir beten miteinander. Jede und jeder darf etwas beitragen. In der Fürbitte denken wir auch an andere. Das Bibel-Teilen kann mit dem Vater-Unser, einem Segen und einem Lied enden.

Es hat sich eine schöne Gelegenheit gebietet, weil am 8. März wird in Polen der Frauentag gefeiert. Anschließend beteten wir auf dem Klosterfriedhof für unsere Verstorbene.

Godzina Biblijna

Raz w miesiącu staramy się spotykać na Godzinie Biblijnej. 8 marca 2018 r. udało nam się zebrać w sali naszej wspólnoty w klasztorze Franciszkanów na Karłowicach.

Temat nasuwał się sam, ponieważ wszyscy ci, którzy uczestniczyli w rekolekcjach, byli pod ogromnym wrażeniem sposobu ich prowadzenia. Była to także okazja, aby zapoznać pozostałych uczestników spotkania z metodą pracy naszego rekolekcjonisty.

W grupie biorącej udział w Godzinie Biblijnej najpierw przedstawiono, jak przebiegły dni rekolekcyjne: w Środę Popielcową odbyła się Msza św. z kazaniem i posypywaniem głów popiołem. Następne w czwartek, piątek i sobotę gromadziliśmy się w sali u sióstr św. Jadwigi. W trakcie tych spotkań ks. Pohl wyjaśniał nam ważność Pisma Świętego. Ukazywał istotę znaczenia Słowa Bożego dla Ludu Bożego oraz pokazywał na przykładach, jak można czytać i rozważać Biblię.

Rekolekcjonista przekazał nam metodę czytania Pisma Świętego ujętą w siedmiu krokach, które na Godzinie Biblijnej jeszcze raz staraliśmy się utrwalić:

 1. krok – modlitwa początkowa, duchowe przygotowanie się na przyjęcie Słowa Bożego;
 2. krok – czytanie wybranego fragmentu;
 3. krok – po chwili zastanowienia się uczestnicy głośno wypowiadają kilka słów, na które szczególnie zwrócili uwagę w wybranym fragmencie. Powtórne odczytanie tekstu na głos;
 4. krok – chwila milczenia, pozwólmy niech Bóg do nas mówi;
 5. krok – dzielenie się, bez dyskusji i polemik, ale mówienie o tym, co indywidualnie porusza każdego z nas;
 6. krok – próba odpowiedzi na pytanie, jak ten fragment Pisma Świętego wpływa na moje życie, co mogę zmienić w moim postępowaniu;
 7. krok – modlitwa (w formie modlitwy wiernych lub np. „Ojcze nasz”).

Zwróciliśmy uwagę, że niektóre elementy tej metody czytania Pisma Świętego stosowaliśmy już wcześniej, jednak całość była czymś nowym.

Postanowiliśmy następną Godzinę Biblijną poświęcić na to, aby w ten sposób przeczytać i rozważać fragmenty Pisma Świętego. Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00. Będziemy czytać i rozważać fragment przypadający według kalendarza liturgicznego na ten dzień, czyli na czwartek drugiego tygodnia wielkanocnego. Będzie to tekst z Dziejów Apostolskich 5,12-33.

Zapraszamy.

MAr