Pfarrer Werner Pohl, der diesjähriger Exerzitienmeister ist schon angetroffen und predigte am Sonntag, den 11 Februar 2018 während der deutschen heiligen Messe.

Im Sonntags-Evangelium hörten wir: „Es kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es – werde rein! Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein: Nimm dich in acht! Erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; er verbreitete die ganze Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm.“ (Mk 1, 40-45).

Pfarrer Pohl predigte über die Reinheit. Reinheit im breiteren Sinn ist mehr als Freisein von Sünde. Im Evangelium wird ein Wunder Jesu beschrieben. Einerseits ist es ein Zeichen der Macht Jesu und der anbrechenden Gottesherrschaft, anderseits offenbart Jesus sein Mitleid gegenüber den Aussätzigen, er leidet die Not anderer mit. Aussätzige erfahren seine menschliche Güte und seine göttliche Kraft der Heilung.

Die Predigt von Pfarrer Pohl – hier zum Anhören.

Jezus uzdrawia i zbawia. Do naszej wspólnoty przybył już tegoroczny rekolekcjonista, ks. proboszcz Werner Pohl, który urodził się przed wojną w Würben (w Wierzbnej) koło Świdnicy. Przez całe swe kapłańskie życie pracował jako duszpasterz w diecezji Freiburg.

11 lutego (w kalendarzu liturgicznym była to 6 niedziela) ks. Pohl w czasie Mszy św. głosił homilię. W Ewangelii usłyszeliśmy: „Do Jezusa przyszedł trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: »Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić«. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: »Chcę, bądź oczyszczony!«. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: »Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich«. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego” (Mk 1,40-45).

Cuda Jezusa są niewątpliwie znakiem i objawieniem Jego boskiej mocy. Jednocześnie Syn Boży „zdjęty litością” ukazuję swe ludzkie oblicze: dobroć i współczucie w beznadziejnej sytuacji chorego na trąd. Jezus uzdrawia i zbawia.

W homilii kaznodzieja rozpoczął swe rozważania od pojęcia czystości w Piśmie Świętym. Całe kazanie jest dostępne do posłuchania.