In Ninive und am See von Galiläa wurde Umkehr gepredigt. W Niniwie i nad Jeziorem Galilejskim jest głoszone nawrócenie.

„Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte… Jona begann, in die Stadt hineinzugehen; er ging einen Tag lang und rief: Noch vierzig Tage, und Ninive ist zerstört! Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus, und alle, Groß und Klein, zogen Bußgewänder an.“ (Jona 3, 1-5).

„Als Jesus am See von Galiläa entlangging… verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1, 14-16).

Am dritten Sonntag im Jahreskreis predigte P. Leo.


W Niniwie i nad Jeziorem Galilejskim

W Niniwie i nad Jeziorem Galilejskim jest głoszone nawrócenie:

„Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: »Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona«. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania.” (Jon 3,1-5).

„Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: »Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!« Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego” (Mk 1, 14-16).

W Niniwie i nad Jeziorem Galilejskim z nawróceniem związana jest wiara: mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu… odwrócili się od złego postępowania; Jezus głosi: nawracajcie się i wierzcie… Nawrócenie i wiara są wzajemnie uwarunkowane.

Homilię w 3 niedzielę głosił o. Leon.